I forbindelse med denne AML/KYC-politik henviser "os", "vi", "vores", "Switchere" eller "Switchere.com" til hjemmesiden https://switchere.com/ og relaterede tjenester.

Virksomheden er underlagt tilsyn af regeringen i Republikken Litauen og Financial Crime Investigation Service under indenrigsministeriet i Republikken Litauen ("FCIS").

Vores anti-hvidvasknings- og Vores politik for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kendskab til dine kunder (i det følgende benævnt "AML/KYC-politik") har til formål at forebygge og mindske mulige risici for, at vi bliver involveret i nogen form for ulovlig aktivitet.

Switchere.com leverer højkvalitets fiat-til-kryptovaluta, kryptokurrency-til-fiat og kryptokurrency-til-kryptovaluta udvekslingstjenester til alle kunder ved at identificere og eliminere potentielle risici for hvidvaskning af penge. De effektivt implementerede AML/KYC-lovkrav har til formål at forbedre effektiviteten og stabiliteten i kryptosfæren og tjene som en tillidsskabende foranstaltning for alle parter.

Udbyderen af Fiat-til-kryptovaluta-, kryptovaluta-til-fiat- og kryptovaluta-til-kryptovaluta-udvekslingstjenester Switchere.com vil ikke indgå en forretningsaftale med nogen person eller enhed, der er mistænkt for eller direkte involveret i hvidvaskning af penge for at skjule kilden til ulovlige midler og få midler til at fremstå legitime. Både internationale og lokale regler kræver, at vi implementerer effektive interne procedurer og mekanismer til at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, narkotika- og menneskehandel, spredning af masseødelæggelsesvåben, korruption og bestikkelse og til at gribe ind i tilfælde af enhver form for mistænkelig aktivitet hos vores kunder.

AML/KYC-politikken dækker følgende områder:
 • Overholdelsesansvarlig;
 • Risikobaseret tilgang;
 • Brugerverifikation;
 • Overvågning af transaktioner.
Overensstemmelsesansvarlig Compliance Officer er den person, der er behørigt autoriseret af Switchere.com, hvis pligt er at sikre effektiv implementering og håndhævelse af AML / KYC-retningslinjer. For at føre tilsyn med den interne AML / KYC-politik og forblive i overensstemmelse med alle større internationale regler er Compliance Officer ansvarlig for at opretholde og føre tilsyn med alle obligatoriske krav til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder men ikke begrænset til:
 • Implementering og styring af et effektivt juridisk compliance-program med procedurer for udfyldelse, gennemgang, indsendelse og opbevaring af alle rapporter og optegnelser, der kræves i henhold til gældende love og bestemmelser
 • Regelmæssig revision af virksomhedens procedurer, praksisser og dokumenter for at identificere mulige svagheder eller risici
 • Indhentning af kundernes identifikationsoplysninger
 • Overvåge transaktioner og undersøge eventuelle væsentlige afvigelser fra normal aktivitet.
 • Implementere et arkivstyringssystem til hensigtsmæssig opbevaring og genfinding af dokumenter, filer, formularer og logfiler.
 • Opdatering af risikovurdering regelmæssigt, organisering af regelmæssige træningssessioner for medarbejdere for at kommunikere vigtige lovændringer;
 • Forsyne de retshåndhævende myndigheder med oplysninger som krævet i henhold til gældende love og regler.
Risikobaseret tilgang Switchere.com vedtager og opretholder en risikobaseret tilgang ("RBA") for at vurdere og forhindre eventuelle risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vellykket implementering af RBA vil gøre det muligt at allokere ressourcer på de mest effektive måder. Før der indgås en transaktion eller en foreslået transaktion, skal der udføres obligatoriske kontroller i overensstemmelse med RBA for at sikre, at kundens identitet ikke falder sammen med nogen person med kendt kriminel baggrund eller med forbudte enheder som f.eks. terrororganisationer. Hovedprincippet er, at ressourcerne skal rettes i overensstemmelse med prioriteterne, så de største risici får den største opmærksomhed.

Brugerverifikation

En af de internationale standarder for at opdage og forhindre ulovlig aktivitet er kundekendskab ("CDD"). I overensstemmelse med CDD har Switchere.com etableret obligatoriske verifikationsprocedurer inden for standarderne for AML / KYC-rammer. Som en betingelse for verifikation og din brug af Switchere.com-tjenesterne forbeholder Switchere.com sig ret til at kræve, at du giver os sådanne oplysninger, dokumentation, scanninger / fotografier og / eller "selfie" -verifikation, som det er relevant, som vi med rimelighed kan anmode om fra dig for at overholde vores lovgivningsmæssige forpligtelser:

 • Personlig e-mailadresse.
 • Fornavn og efternavn.
 • Fødselsdato.
 • Køn.
 • Land.
 • By.
 • Stat/provins/region/distrikt.
 • ZIP/postnummer.
 • Statsborgerskab.

 • Identitetsdokument (ID) - dette er et gyldigt, pålideligt og uafhængigt kildedokument udstedt af en føderal, provinsiel, territorial eller statslig myndighed. Det skal indeholde følgende oplysninger: fornavn og efternavn, fødselsdato, køn, fødested, udstedelsesland, kundens foto, ID-serienummer og udstedelsesdato. ID skal være gyldigt på grund af udstedelsesdatoen. Brugeren kan frit fremlægge scannede kopier (både for- og bagside) af en af følgende typer identitetsdokumenter: nationalt pas, internationalt pas, kørekort eller nationalt identitetskort. Alle lovlige metoder til dobbeltkontrol af de angivne identifikationsoplysninger vil blive brugt af Switchere.com. Switchere.com accepterer kun scannede kopier af dine dokumenter, hvis alle de oplysninger, der er indeholdt deri, er forsynet med latinsk translitteration. Switchere.com forbeholder sig ret til at verificere brugerens identitet løbende, især når de angivne identifikationsoplysninger er blevet ændret, eller brugerens aktivitet anses for at være mistænkelig eller uregelmæssig (usædvanlig for den pågældende bruger). Derudover forbeholder Switchere.com sig retten til at anmode om opdaterede scannede kopier af dokumenter fra enhver registreret bruger, selvom brugeren tidligere har gennemført identitetsbekræftelse.

 • Adressebevis - dette er et officielt dokument, der bekræfter brugerens bopælsadresse og inkluderer brugerens fornavn og efternavn, bopælsadresse og udstedt inden for de sidste 3 måneder. Brugeren er fri til at levere scannede kopier af følgende typer dokumenter: regning fra forsyningsselskab; elregning; kontoudtog; selvangivelse; kommuneskat; andet officielt dokument med nuværende bopælsadresse, fornavn og efternavn og udstedt inden for de sidste 3 måneder. Switchere.com accepterer kun scannede kopier af dine adressedokumenter, hvis alle oplysninger deri er forsynet med latinsk translitteration.

 • Vigtigt! Adressebeviset skal være udstedt i dit navn og indeholde udstedelsesdatoen.
 • Vigtigt!
 • Betalingskort - dette er et kort, der er udstedt af en finansiel institution til kontantløse betalinger hos detailhandlere, internetbutikker eller til kontanthævninger i hæveautomater. Det skal indeholde følgende oplysninger: udsteder, kortindehaverens navn, kortindehaverens underskrift, kortnummer, udstedelsesdato og udløbsdato. Kopier af for- og bagside er påkrævet til brugerverifikation.

 • Vigtigt! Før du scanner dit betalingskort (for- og bagside), skal du skjule CVV-koden (du kan f.eks. bruge et stykke papir) og en del af kortnummeret. Kun de første 6 og de sidste 4 cifre i kortnummeret er nødvendige til verifikation. Formålet er at forhindre misbrug af dit betalingskort og af sikkerhedsmæssige årsager.

 • "Selfie"-verifikation - det er validering af et engangs-selfiefoto af en bruger for at sikre legitimitet og øget sikkerhed for brugerens følsomme data. Der er 2 (to) typer "selfie"-verifikation på Switchere.com: en "selfie" med brugerens loginoplysninger (en bruger holder et hvidt stykke papir med teksten "Switchere.com", den aktuelle dato (DD//MM//YY) og gyldige loginoplysninger for at få adgang til Switchere.com hjemmeside) og en "selfie" med et gyldigt betalingskort (en bruger holder et hvidt stykke papir med teksten "Switchere.com" og den aktuelle dato (DD//MM//YY) i den ene hånd og et gyldigt betalingskort (forside) i den anden hånd.

 • Alle nødvendige scannede/kopierede dokumenter skal leveres i god kvalitet, alle tekster skal være læsbare, der må ikke være nogen ændringer eller redigeringer af dokumentets scanninger/fotos, ellers bliver vi nødt til at afvise dem og anmode om nye kopier uden ændringer eller i bedre kvalitet.

 • Indkomstbevis - det er et officielt dokument eller et sæt dokumenter, der er nødvendige for at fastslå oprindelsen af de særlige midler eller aktiver, som er genstand for forretningsforholdet mellem Switchere.com og brugeren og de transaktioner, Switchere.com skal udføre på brugerens vegne. Denne verifikationsforanstaltning er påkrævet med henblik på forbedret due diligence og en transaktionsudførelse af særligt store pengesummer. Brugeren er forpligtet til at levere scannede kopier af en officiel kontoudskrift (personlig eller virksomhed) eller lønsedler eller selvangivelser.

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver person ved registrering på https://switchere.com/ og brug af relaterede tjenester, hvis vi ikke er i stand til at verificere oplysninger på grund af kundens manglende samarbejde, eller hvis kundens handlinger sandsynligvis vil have en væsentlig negativ indvirkning på os for at være i strid med gældende love eller retningslinjer for bedste praksis i branchen. Vi vil også afvise og afslutte ethvert forhold til enhver person, der er genstand for sanktioner (økonomiske og andre) i ethvert land i verden såvel som enhver international respekteret organisation.

Lovgivning og regler, der vedrører Ultimate Beneficial Ownership (UBO) verifikation er prioriteret på Switchere.com. Inden for rammerne af denne AML / KYC-politik forbeholder Switchere.com sig ret til at forpligte enhver forretningsenhed til at bede om yderligere ledsagende dokumenter for at afsløre UBO's identitet for enhver af deres forretningstransaktioner, der er indledt via Switchere.com-webstedet.

. Vi kan fra tid til anden midlertidigt afvise kunder fra nogle lande/territorier i henhold til FATF's "High-Risk and Other Monitored Jurisdictions"-anbefalinger og vores RBA. Dette gælder både nye kunder i registreringsfasen og eksisterende brugere af vores tjenester. I sidstnævnte tilfælde vil vi underrette kunden om afslaget på at levere tjenester på forhånd og give rimelig tid til at afslutte brugen af vores tjenester.

Overvågning af transaktioner

Switchere.com overvåger flittigt transaktioner for mistænkelig aktivitet. Derfor er vi afhængige af dataanalyse som et risikovurderings- og mistænkeliggørelsesværktøj. Vi udfører en række compliance-relaterede opgaver, herunder datafangst, filtrering, registrering, undersøgelsesstyring og rapportering. Systemets funktionaliteter omfatter:

a) Et dagligt tjek af kunder i forhold til anerkendte "sorte lister" (f.eks. OFAC), aggregering af overførsler fra flere datapunkter, placering af kunder på overvågnings- og serviceafvisningslister, åbning af sager til undersøgelse, hvis det er vigtigt, afsendelse af intern kommunikation og udfyldelse af lovpligtige rapporter, hvis det er relevant;

b) Sags- og dokumenthåndtering

. Med hensyn til AML/KYC-politik vil vi analysere alle leverede kundedata og overvåge alle transaktioner og forbeholder os ret til:
 • sikre, at transaktioner af mistænkelig karakter rapporteres til den rette retshåndhævende myndighed gennem den Compliance Officer;
 • anmode kunden om at give yderligere oplysninger og dokumenter i tilfælde af mistænkelige transaktioner;
 • midlertidigt suspendere (blokere) eller opsige kundens konto, når vi har begrundet mistanke om, at kunden er involveret i ulovlig aktivitet.

AML/KYC-politikken revideres med jævne mellemrum og ændres fra tid til anden baseret på gældende industristandarder og internationale regler, der er designet til at lette forebyggelsen af ulovlig aktivitet, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi anbefaler, at du regelmæssigt tjekker for ændringer, og at du gennemgår vores AML/KYC-politik, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke er enig i noget aspekt af den opdaterede AML/KYC-politik, skal du straks underrette os og ophøre med at bruge vores tjenester.

Ved at registrere dig som bruger af Switchere.com accepterer du betingelserne i AML / KYC-reglerne uden nogen udelukkelser eller forbehold. AML / KYC-politik er en integreret del af brugsbetingelserne, du skal acceptere, når du registrerer dig på Switchere.com..

Vores hjemmeside bruger cookies. Lær mere