1. Oversigt

Switchere Affiliate Program (i det følgende benævnt "programmet") er et langsigtet henvisningspartnerskab mellem Switchere.com (i det følgende benævnt "hjemmesiden", "vi", "os", "vores" eller "vores") og vores registrerede platformbrugere (i det følgende benævnt "henviseren", "du", "din" eller "din"), der gør det muligt for sidstnævnte at tjene 30% provision (i det følgende benævnt "Henvisningsbelønning") af vores servicegebyr fra hver udveksling foretaget af dine henvisninger ved hjælp af promovering, reklame og / eller anbefaling af vores produkter og / eller tjenester via websteder, fora, blogs, sociale medier netværkssider osv. I tilfælde af Switchere's forretningspartnerskabsintegration og samarbejde er programmet også tilgængeligt for forretningspartnermedlemmer (i det følgende benævnt "partnere"), mens partnerne er berettigede til at modtage deres henvisningsbelønninger fra sag til sag, og incitamentet (provisionsprocent af henvisningsbelønninger) diskuteres og tildeles på individuel basis. Ved at bruge vores hjemmeside og yderligere deltage som henviser i programmet, accepterer og bekræfter du din forpligtelse til at overholde disse vilkår og betingelser for programmet (i det følgende benævnt "vilkår").

2. Definitioner

"Produkter og tjenester" står for Switchere.com-webstedet https://switchere.com/ og relaterede tjenester.


"Affiliate Program "Affiliate Program" - et indtægtsdelingsprogram, specielt designet og udviklet af Switchere.com, der giver dig som henviseren mulighed for at bruge markedsføringsmetoder til at fremme vores tjenester og drive kundetrafik til vores hjemmeside. Programmet giver henvisere mulighed for at tjene 30% provision fra vores servicegebyr for hver udvekslingsoperation, der er afsluttet af dine primære henvisninger. For partnerne diskuteres og tildeles procentdelen af henvisningsbelønningen på individuel basis.

Henvisning
Forretningspartner "Forretningspartnermedlem" - en person eller en kommerciel enhed, med hvem Switchere.com har en form for alliance eller forretningssamarbejdspartnerskab. Partneren er autoriseret af os, direkte eller indirekte, til at fremme og reklamere for Switchere.com-tjenesterne og modtage henvisningsbelønningerne fra sag til sag.

Henvisning "Henvisning" - en kvalificerende person, der er blevet henvist af henviseren via et unikt henvisningslink eller et banner.
"Henvisning
"Cookie "Cookie" - en værdi, der gemmes på Henvisers computer. Vi bruger cookies til at spore de henvisninger, du har tiltrukket, bestemme procentdelen af henvisningsbelønningen, beregne og distribuere den optjente provision.
"Cookie-livsperiode "Cookie Life Period" - en standardparameter for cookies, medmindre andet er angivet heri, indstillet til 90 (halvfems) kalenderdage. Hvis en ny henvisning kommer til vores hjemmeside via dit henvisningslink og foretager en online ombytning på hjemmesiden inden for 90 dage, vil henviseren modtage henvisningsprovisionen fra vores servicegebyr for den ombytning, som henvisningen har foretaget. Når en person registrerer en konto på vores hjemmeside via dit henvisningslink i den angivne cookie-livsperiode, bliver han/hun din permanente henvisning (til evig tid), og alle byttetransaktioner foretaget af henvisningen efter udløbet af cookie-livsperioden vil blive knyttet til dig som henviser, og du er som standard berettiget til at modtage alle henvisningsbelønninger. Hvis din(e) henviste person(er) ikke har foretaget nogen byttehandler på vores hjemmeside inden for de første 90 dage efter at have brugt dit henvisningslink, men har foretaget en byttehandel på vores hjemmeside efter udløbet af denne standard cookie-livsperiode, vil du ikke være berettiget til at modtage nogen henvisningsprovision, og den eller de personer, som du tidligere har henvist, vil heller ikke blive talt med som din(e) henvisning(er). Bemærk, at vi bruger reglen "Sidste cookie vinder", hvilket betyder, at hvis en person klikkede på henvisningslinket til Henviser A, men ikke foretog nogen udveksling på vores hjemmeside, og derefter klikkede på henvisningslinket til Henviser B og registrerede en konto på Switchere.com, vil personen automatisk blive betragtet af systemet som en henvisning fra den sidste henviser, i dette tilfælde Henviser B.
"Henvisningsprovision "Henvisningskommission" (eller "Henvisningsbelønning") - belønningsbeløbet i SWR (Switchere's belønningspoint udtrykt i ækvivalent 1 SWR = 1 EUR til enhver tid), som Henviseren er berettiget til at modtage for hans / hendes henvisningsaktivitet. Alle henvisningsbelønninger krediteres henviserens belønningssaldo i fiat-valutaer eller kryptovalutaer, der understøttes på webstedet til den aktuelle valutakurs, som øjeblikkeligt konverteres til SWR og vises i dit Affiliate Dashboard, efter at udvekslingsoperationen er afsluttet af henvisningen.
"Henvisningslink" - dit unikke "Henvisningslink" - dit unikke statiske hyperlink, der er tilgængeligt i Affiliate Dashboard til yderligere integration og promovering på andre ressourcer.

"Referral Link

3. Deltagelse i programmet

For at deltage som henviser i programmet skal en person registrere en konto på https://switchere.com/ og promovere vores tjenester på andre onlineressourcer ved hjælp af deling af henvisningslinket eller indlejring af henvisningsbannere, hvor det er relevant. For partnerne kan betingelserne variere afhængigt af programdeltagelse og forretningsinvolvering.

Vi forbeholder os Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre disse vilkår og de metoder, hvorigennem henviseren optjener henvisningsbelønninger. Vi forbeholder os også retten til når som helst at diskvalificere enhver Henviser fra deltagelse i Programmet, hvis han/hun ikke overholder nogen af disse Vilkår. Vores beslutning med hensyn til alle aspekter af dette program er endelig og bindende for alle deltagere i programmet.

4.

4. Berettigelse

Ved at deltage i programmet erklærer og garanterer du udtrykkeligt, at:
  • Du har fuld retsevne til at indgå juridisk bindende forhold i henhold til Vilkårene.
  • Vores tjenester er udelukkende beregnet til personer, der er 18 (atten) år eller ældre. Enhver adgang til eller brug af hjemmesiden af personer under 18 år er udtrykkeligt forbudt. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle forkerte oplysninger om din alder.
  • Du skal opretholde din konto på Switchere.com i god stand.

5.

5. Henvisers forpligtelser

 • Al information, du giver under kontoregistrering på vores hjemmeside, skal være sandfærdig.
 • Som henviser kan du kun have 1 (én) konto. Ingen duplikerede eller flere konti er tilladt på vores hjemmeside.
 • Du må ikke bruge programmet til noget ulovligt eller uautoriseret formål. Mens du deltager i programmet, må du ikke overtræde nogen love i dit område/stat/land.

6.

6. Acceptabel brug

Du accepterer ikke at bruge programmet på nogen måde, der kan skade vores hjemmeside, produkter, tjenester eller den generelle forretning og omdømme af Switchere.com. Du accepterer endvidere ikke at bruge programmet:
 • Til at chikanere, misbruge eller true andre eller på anden måde krænke nogen persons juridiske rettigheder.
 • At krænke Switchere.coms eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • At uploade eller på anden måde sprede computervirus eller anden software, der kan skade andre personers ejendom.
 • At begå svigagtig aktivitet.
 • At deltage i eller oprette ulovlige spil, konkurrencer eller pyramidespil.
 • At offentliggøre eller distribuere uanstændigt eller ærekrænkende materiale, indhold, der fremmer racisme, fanatisme, had, diskrimination eller fysisk skade af nogen art mod nogen gruppe eller person;
 • At distribuere billeder eller henvisninger til stoffer, alkohol, tobak, våben eller skydevåben; stødende, fornærmende, intimiderende eller chikanerende indhold eller materiale, der er seksuelt eksplicit, uanstændigt og/eller indeholder nøgenhed; enhver politisk og/eller religiøs erklæring, indhold, der krænker andres privatliv.

 • 7. Forbudte trafikkilder Mens du reklamerer for Switchere.com-webstedet og / eller andre relaterede tjenester, har henviseren ingen ret til at bruge brandord relateret til vores firma eller tjenester, såsom "Switchere", Switchere.com" og alle andre ord på en eller anden måde relateret til ovenstående eksempler. Især er indstillingerne og brugen af kontekstuel reklame, kontekstuel reklame for mærket og voksen trafik forbudt. Det er forbudt at bruge noget værktøj, reklame eller andet, til at tiltrække trafik, som potentielt kan skade forretningen eller andet omdømme af vores tjenester.

  8.

  8. System til belønning af henvisninger

  • Ved at deltage i programmet får henviseren adgang til Affiliate Dashboard og er i stand til at bruge relevant henvisningskampagnemateriale. Til gengæld får partneren adgang til henholdsvis partner-dashboardet og partnerindstillingerne.
  • For at modtage din henvisningsbelønning for at promovere vores tjenester, skal dine tiltrækkede henvisninger: 1) være i den kvalificerende alder; 2) ikke allerede have anvendt en anden henvisers henvisningslink; 3) gennemføre en udvekslingsoperation på vores hjemmeside.
  • Som standard, hvis der er en igangværende kampagne med 0% servicegebyr på Switchere.com-webstedet, er henviseren ikke berettiget til at modtage henvisningsbelønningen for den første udvekslingsoperation (køb, salg eller swap) foretaget af den nyligt tiltrækkede henvisning i løbet af denne tidsperiode. I alle andre tilfælde, når den førnævnte kampagne ikke er gyldig på Switchere.com-webstedet, er henviseren berettiget til at modtage alle og enhver henvisningsbelønning som fastsat i programmet. De samme betingelser for tildeling af henvisningsbelønning gælder for henholdsvis partnerne.
  • Du kan ikke optjene henvisningsbelønninger for at henvise dig selv.
  • Alle henvisningsbelønninger krediteres til henviserens saldo i SWR, efter at udvekslingsoperationen, der blev indledt af henvisningen, er afsluttet.
  • Vi forbeholder os retten til i nogle tilfælde at tilbageholde eller fratrække henvisningsbelønninger, der er opnået gennem programmet. Vi giver dig besked, hvis det skulle ske. Sådanne tilfælde kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende: Vi har mistanke om eller fastslår, at modtagelsen af henvisningsbelønningen var fejlagtig, svigagtig, ulovlig eller i strid med programmet. I tilfælde af at VISA's eller Mastercard's betalingssystemer kvalificerer enhver betalingstransaktion foretaget af henviseren/henviserne som svigagtig eller potentielt svigagtig, vil sådanne henvisningsbelønninger optjent af henviseren blive annulleret; eller i tilfælde af juridiske problemer i forbindelse med sådanne typer belønninger eller Switchere-aktiviteter; eller hvis vi holder op med at levere tjenester; eller i tilfælde af en ændring af Switchere's juridiske driftsenhed (eller tildeling / overførsel / tildeling af alle eller visse rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser af Switchere til en tredjepart), og du ikke accepterede overførslen af din konto og data i 30 dage efter meddelelsen; eller i tilfælde af mistanke om AML eller sanktioner, eller i andre væsentlige tilfælde, hvor vi efter eget skøn beslutter at gøre det.
  • Som forebyggelse af svindel
  • Som en foranstaltning til forebyggelse af svindel kan enhver udbetalingsanmodning, der indsendes af henviseren i Affiliate Dashboard, tilbageholdes i en periode på 30 kalenderdage til verificering af VISA- eller Mastercard-betalingssystemer til bekæmpelse af svindel.
  • Alle tvister, krav og årsager til handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med programmet, skal rettes til [email protected] og skal løses udelukkende og eksklusivt af Switchere.com.

  9. Ændringer

  Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre vilkårene for programmet til enhver tid og uden forudgående varsel. Din fortsatte deltagelse i programmet udgør din accept af sådanne ændringer. Vi opfordrer dig til at gennemgå vilkårene med jævne mellemrum for at holde dig informeret om opdateringer.

  10. Diverse

  Denne aftale udgør hele aftalen mellem os og dig og erstatter alle tidligere aftaler og meddelelser fra parterne, mundtlige eller skriftlige.

  11. Anerkendelse

  Du bekræfter, at du har læst, anerkender og accepterer alle vilkår og betingelser for programmet.

  Vores hjemmeside bruger cookies. Lær mere