Følgende ansvarsfraskrivelse og samtykke er en integreret del af brugsbetingelserne, som du accepterer ved at registrere dig på https://switchere.com/.

I. Ansvarsfraskrivelse

1. Generelle oplysninger

Hjemmesiden https://switchere.com/ (i det følgende benævnt "Switchere.com", "Switchere", "hjemmeside", "vi", "os" eller "vores") leverer online fiat-til-kryptovaluta, kryptokurrency-til-fiat og kryptokurrency-til-kryptovaluta udvekslingstjenester. Brugeren (i det følgende benævnt "du" eller "din") er ikke autoriseret, og du bør heller ikke stole på hjemmesiden for juridisk regnskabsmæssig, økonomisk eller skattemæssig rådgivning af nogen art. Ejerne af eller bidragyderne til hjemmesiden er på ingen måde ansvarlige for de handlinger, beslutninger eller anden adfærd, der træffes eller ikke træffes af dig i tillid til hjemmesiden. Oplysningerne heri er designet til at være så omfattende og faktuelle som muligt. Switchere.com forbeholder sig dog ret til at foretage ændringer, til enhver tid og uden varsel, til indholdet på hjemmesiden. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgeskader, eller tab eller skade, der opstår som følge af tab af data eller overskud, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.2. Oversættelser

Hjemmesiden kan indeholde oversættelser af den engelske version af indholdet. Disse oversættelser leveres kun som en bekvemmelighed. I tilfælde af konflikt mellem den engelske sprogversion og den oversatte version, har den engelske sprogversion forrang.3. Risici i forbindelse med brugen af Switchere.com

Switchere.com er ikke ansvarlig for tab, skader eller krav, der opstår som følge af begivenheder, der falder inden for rammerne af det følgende:
 • Fejl begået af brugeren af enhver Switchere.com-relateret software eller tjeneste, f.eks. glemte adgangskoder, betalinger sendt til forkerte eller ugyldige adresser og utilsigtet sletning af kryptovaluta-tegnebøger;

 • softwareproblemer hos Switchere.com og/eller enhver Switchere.com-relateret software eller tjeneste, f.eks. beskadiget tegnebogsfil, forkert konstruerede transaktioner, usikre kryptografiske biblioteker, malware, der påvirker Switchere.com og/eller enhver Switchere.com-relateret software eller tjeneste;

 • Tekniske fejl i hardwaren hos den registrerede bruger af enhver Switchere.com-relateret software eller tjeneste, f.eks. datatab på grund af en defekt eller beskadiget lagerenhed;

 • .
 • Sikkerhedsproblemer oplevet af brugeren af enhver Switchere.com-relateret software eller tjeneste, f.eks. uautoriseret adgang til brugernes tegnebøger og / eller konti;

 • .
 • Handlinger eller manglende handlinger fra tredjeparter og/eller begivenheder oplevet af tredjeparter, f.eks. konkurs hos tjenesteudbydere, informationssikkerhedsangreb på tjenesteudbydere og svindel udført af tredjeparter.

4. Risici ved investeringer

Prisen på kryptovalutaer kan være meget ustabil, og brugerne af Switchere.com-webstedet bør forvente, at priserne har store udsving. Køb, udveksling og investering i kryptovalutaer kan føre til tab af kapital over korte eller endda lange perioder. Bemærk venligst, at online-udvekslingsoperationer muligvis ikke er passende for alle brugere af hjemmesiden. Enhver, der planlægger at veksle kryptovalutaer, bør konsultere en velkvalificeret, uafhængig og professionel finansiel rådgiver. De oplysninger, der offentliggøres på hjemmesiden, kan ikke garantere, at platformens brugere ikke vil miste kapital.5. Overholdelse af skatteforpligtelser

Brugerne af Switchere.com er eneansvarlige for at bestemme, hvad, hvis nogen, skatter gælder for deres transaktioner. Ejerne af, eller bidragydere til, Switchere.com er IKKE ansvarlige for at bestemme de skatter, der gælder for transaktioner. Din brug af hjemmesiden som et resultat af eller i forbindelse med køb, tildeling, levering, udøvelse, vesting, distribution, aktivering, besiddelse, brug, påskønnelse, konvertering, salg, udveksling, indløsning, tildeling, overførsel, bortskaffelse, kan tiltrække skatter enten nu eller i fremtiden. Switchere.com kan modtage formelle eller uformelle forespørgsler, meddelelser, anmodninger eller indkaldelser fra skattemyndighederne, og som følge heraf kan virksomheden blive forpligtet til at give visse oplysninger om webstedstjenesterne. Du skal søge uafhængig professionel rådgivning om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og / eller andre transaktioner for din særlige situation.6. Ingen garantier

Switchere.com leveres på et "som det er" grundlag uden nogen garantier af nogen art vedrørende hjemmesiden og / eller ethvert indhold, data, materialer og / eller tjenester, der leveres på hjemmesiden.7. Begrænsning af ansvar

Medmindre andet kræves ved lov, skal EJERNE AF SWITCHERE.COM, DETS LEDELSE, MEDARBEJDERE ELLER ASSOCIEREDE under ingen omstændigheder være ansvarlige for direkte, indirekte, specielle eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, tab af brug, tab af fortjeneste eller tab af data, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med brugen af hjemmesiden. Switchere.com vil ikke være ansvarlig over for dig for tab eller skade, hvad enten det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), brud på lovpligtig pligt eller på anden måde, der opstår under eller i forbindelse med din:
 • brug af, eller manglende evne til at bruge, Switchere.com;

 • brug af eller afhængighed af ethvert indhold, der vises på Switchere.com.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som du måtte lide på grund af unormale eller uforudsigelige omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, som ville have været uundgåelige på trods af alle bestræbelser på det modsatte, for eksempel forsinkelser eller fejl forårsaget af problemer med et andet system eller netværk, enhver sammenbrud eller svigt i transmission, kommunikation, databehandling eller computerfaciliteter, mekanisk nedbrud, en statslig eller regeringshandling, krig, oprør eller terrorisme, enhver naturkatastrofe, suspension af ethvert marked, post- eller andre strejker eller lignende industrielle aktioner eller enhver forhindring fra eller hindring i at få materialer, energi eller andre forsyninger, der er nødvendige for udførelsen af vores forpligtelser.

Hvis Switchere.com gør ingen eksplicitte eller implicitte repræsentationer og tager intet ansvar overhovedet vedrørende tredjepartswebsteder, tjenester eller indhold, der på nogen måde annoncerer eller udbreder vores online udvekslingstjenester. Switchere.com støtter ikke nogen af de eksterne webstedstjenester eller tilbud til dig eller noget indhold, der leveres deri, herunder meninger, råd, udsagn, priser, aktiviteter og reklamer, og du skal bære alle risici forbundet med brugen af sådant indhold. Hvis du modtager vildledende reklame fra eksterne websteder, vil dine yderligere handlinger udelukkende ske på dine vegne og på egen risiko, og du accepterer, at Switchere.com ikke har noget ansvar som følge af din brug af eller adgang til eksterne websteder. For at undgå tvivl giver Switchere.com ikke nogen investeringsrådgivning, anbefaling eller vejledning, hverken i forbindelse med eksterne hjemmesider, der fremmer ondsindede aktiviteter eller på anden måde. Du anerkender og accepterer endvidere, at Switchere.com ikke er ansvarlig eller ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget eller opretholdt af dig, i forbindelse med brug eller afhængighed af information eller materiale, herunder spilkampagner, betaling for andre produkter eller tjenester, der ikke er relateret til Switchere.com-webstedet, svigagtige eller ondsindede aktiviteter, opnået fra tredjepartswebsteder. Enhver person eller virksomhed, der hævder at repræsentere Switchere.com, er, medmindre officielt anerkendt af Switchere.com, uofficiel og repræsenterer ikke Switchere.com-webstedet og relaterede tjenester. I tilfælde af mistænkelig eller svigagtig reklame relateret til Switchere.com eller vores tjenester, bedes du straks kontakte vores anti-svig afdeling på [email protected]. Enhver beslutning om at købe eller udveksle enhver understøttet kryptokurrency på vores hjemmeside er din eksklusive beslutning på egen risiko, og Switchere.com vil ikke være ansvarlig for tab, der opstår som følge af tillid til oplysninger, der stammer fra tredjeparter. Du bør konsultere dine egne juridiske og / eller skatterådgivere vedrørende din specifikke økonomiske situation. Du forstår og anerkender, at Switchere.com påtager sig intet ansvar eller ansvar, helt eller delvist, for eventuelle svigagtige aktiviteter eller omstændigheder uden for Switchere.coms kontrol.

8.

8. Ingen investeringsrådgivning

. De leverede oplysninger udgør ikke investeringsrådgivning, finansiel rådgivning, handelsrådgivning eller nogen anden form for rådgivning, og du bør ikke behandle noget indhold som sådan. Vi anbefaler ikke, at du køber, sælger eller besidder noget kryptoaktiv. Intet på Switchere.com-webstedet skal tages som et tilbud om at købe, sælge eller holde kryptoaktiver. Switchere.com skal ikke holdes ansvarlig for de beslutninger, du træffer baseret på oplysningerne på hjemmesiden.

9.

9. Ansvarsfraskrivelse for tredjepartsoplysninger

Switchere.com-webstedet kan indeholde forskellige links til eksterne websteder, der ikke er oprettet, vedligeholdt eller overvåget af os. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, relevansen, aktualiteten eller fuldstændigheden af oplysninger om sådanne eksterne links. Switchere.com er en licenseret virtuel curency-tjenesteudbyder, der kun leverer online krypto-udvekslingstjenester. Switchere.com er ikke involveret i promovering af andre tredjeparts tjenester eller produkter eller projekter og beder aldrig kunder om at betale for varer eller tjenester eller investere i noget aktiv eller projekt eller Initial Coin Offering (ICO) fra nogen tredjepart. Switchere.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab eller udgifter, som du pådrager dig på grund af din tillid til uopfordrede oplysninger.

10.

10. Advarsel om svindel

PAS PÅ SVINDEL, DER ANTYDER TILKNYTNING TIL SWITCHERE.COM. Hverken Switchere.com eller vores embedsmænd eller kundeservice bruger aldrig andre kontaktmetoder undtagen: Switchere.com-webstedet, e-mail-adresser, der slutter med @switchere.com eller telefonnumre, der er bekræftet og tilgængelige på det officielle Switchere.com-websted. Vi promoverer ikke vores tjenester via uopfordret telefonopkald eller i en uopfordret e-mail. Switchere.com skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab eller udgifter, som du har betinget af din afhængighed af uopfordrede oplysninger. Hvis du har nogen mistanke om telefonopkaldet eller e-mailen, der antyder tilknytning til Switchere.com, bedes du kontakte os via webstedets kontaktformular for at afklare ethvert problem.

11.

11. Nedetid og vedligeholdelse af hjemmesiden

Switchere.com er fast besluttet på, at hjemmesiden fungerer effektivt hele tiden. Men Switchere.com tager ikke forpligtelsen og er heller ikke ansvarlig for, at hjemmesiden er utilgængelig på et tidspunkt på grund af tekniske problemer, der ikke er i vores kontrol.


12. Voldgift

Hvis enten du eller vi har en uløselig tvist eller et krav vedrørende de tjenester, der leveres af denne hjemmeside, vil det blive afgjort i henhold til de hurtige procedurer, der kun kan løses eller afgøres ved obligatorisk, endelig, bindende voldgift i Litauen.

Vedhæftet fil

13. Tjenester

Switchere.com tilbyder ikke nogen rådgivnings- eller konsulenttjenester, heller ikke i investering eller i beskatning eller juridiske spørgsmål. Switchere.com leverer ikke nogen ICO (Initial Coin Offering) eller relaterede tjenester, producerer ikke nogen virtuel (krypto) møntminedrift. Switchere.com er kun en online udvekslingstjenesteudbyder, der leverer online fiat-til-kryptovaluta, kryptokurrency-til-fiat og kryptokurrency-til-kryptovaluta udvekslingstjenester. Du anerkender, at du indgår i alle transaktioner, der er afhængige af din egen dømmekraft.14. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Switchere.com og alle andre relaterede eller tilknyttede enheder, i deres individuelle kapacitet eller på anden måde, fra og mod tredjeparts krav, ansvar, skader eller omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af (a) din uagtsomhed; (b) ethvert krav fra en tredjepart ("Tredjepartskrav"), der hævder, at din brug af vores tjenester krænker tredjeparts rettigheder eller overtræder nogen lov; (c) din manglende overholdelse af vilkårene i denne aftale; (d) din overtrædelse af gældende lov; (e) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder; eller (f) din brug af Switchere.com. Switchere.com forbeholder sig ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der er genstand for skadesløsholdelse af dig, og du vil under ingen omstændigheder afvikle noget krav uden forudgående skriftligt samtykke fra Switchere.com.
>

15. Overlevelse

Vilkårene og betingelserne for ansvarsfraskrivelse og samtykke gælder, mens du har adgang til hjemmesiden og forbliver i kraft på ubestemt tid derefter.

II. Samtykke fra brugeren

1. Du accepterer, repræsenterer, garanterer og forpligter dig til, at intet af dit brugerindhold vil krænke eller krænke tredjeparts rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder ("IPR"); eller indeholde injurierende, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt materiale. Derudover forpligter du dig til ikke at bruge nogen af Switchere.com-tjenesterne til:
  • høste eller indsamle e-mail-adresser eller andre økonomiske, personlige eller kontaktoplysninger fra andre brugere registreret på Switchere.com elektronisk eller på anden måde med det formål at sende uopfordret kommunikation;

  • bruge automatiserede scripts til at indsamle oplysninger fra eller på anden måde interagere med nogen af Switchere.com;

  • uploade, sende, offentliggøre, vise, overføre, dele, gemme eller på anden måde gøre tilgængelig på nogen af Switchere.com's ressourcer nogen information, som vi måtte anse for at være vildledende, skadelig, truende, ulovlig, injurierende, ærekrænkende, krænkende af intellektuelle ejendomsrettigheder, fornærmende, opflammende, chikanerende, vulgær, uanstændig, svigagtig, krænkende af privatlivets fred eller offentlighedsrettigheder, hadefuld eller racemæssig, etnisk eller på anden måde anstødelig;
3. Du accepterer at skadesløsholde og holde hver bruger, os, vores datterselskaber og tilknyttede virksomheder og hver af Switchere.coms direktører, officerer, agenter, entreprenører, partnere og medarbejdere fra og mod ethvert tab, ansvar, krav, krav, skader, omkostninger og udgifter.4. Du er eneansvarlig for dine interaktioner med andre Switchere.com-brugere. Vi forbeholder os ret, men har ingen forpligtelse, til at overvåge tvister mellem dig og andre brugere. Ved at registrere dig som bruger af Switchere.com accepterer du vilkårene for ansvarsfraskrivelse og samtykke uden nogen udelukkelser eller forbehold. Ansvarsfraskrivelse og samtykke er en integreret del af brugsbetingelserne, du skal acceptere, når du registrerer dig på Switchere.com.

Vores hjemmeside bruger cookies. Lær mere