Aşağıdaki Feragatname ve Rıza, https://switchere.com/ adresine kaydolarak kabul ettiğiniz Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

I. Sorumluluk Reddi

1. Genel Bilgiler

https://switchere.com/ web sitesi (bundan böyle "Switchere.com", "Switchere", "web sitesi", "biz", "bize" veya "bizim" olarak anılacaktır) çevrimiçi fiat-kripto para birimi, kripto para birimi-fiat ve kripto para birimi-kripto para birimi değişim hizmetleri sunmaktadır. Kullanıcı (bundan böyle "siz" veya "sizin" olarak anılacaktır) yetkili değildir ve herhangi bir türde yasal muhasebe, finans veya vergi tavsiyesi için web sitesine güvenmemelisiniz. Web sitesinin sahipleri veya katkıda bulunanlar, web sitesine güvenerek yaptığınız veya yapmadığınız eylemlerden, kararlardan veya diğer davranışlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan bilgiler mümkün olduğunca kapsamlı ve gerçeklere dayalı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, Switchere.com web sitesindeki içerikte herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hiçbir durumda, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar veya veri veya kar kaybından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

2. Çeviriler

Web sitesi, içeriğin İngilizce versiyonunun çevirilerini içerebilir. Bu çeviriler yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. İngilizce versiyon ile tercüme edilen versiyon arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce versiyon öncelikli olacaktır.

3. Switchere.com Kullanımına İlişkin Riskler

Switchere.com, aşağıdakilerin kapsamına giren olaylardan kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar veya talepten sorumlu olmayacaktır:
 • Switchere.com ile ilgili herhangi bir yazılım veya hizmetin kullanıcısı tarafından yapılan hatalar, örneğin unutulan şifreler, yanlış veya geçersiz adreslere gönderilen ödemeler ve kripto para cüzdanlarının yanlışlıkla silinmesi;

 • Switchere.com ve/veya Switchere.com ile ilgili herhangi bir yazılım veya hizmetin yazılım sorunları, örneğin bozuk cüzdan dosyası, yanlış yapılandırılmış işlemler, güvenli olmayan kriptografik kütüphaneler, Switchere.com ve/veya Switchere.com ile ilgili herhangi bir yazılım veya hizmeti etkileyen kötü amaçlı yazılım;

 • Switchere.com ile ilgili herhangi bir yazılım veya hizmetin kayıtlı kullanıcısının donanımındaki teknik arızalar, örneğin hatalı veya hasarlı bir depolama cihazı nedeniyle veri kaybı;

 • Switchere.com ile ilgili herhangi bir yazılım veya hizmetin kullanıcısı tarafından yaşanan güvenlik sorunları, örneğin kullanıcıların cüzdanlarına ve/veya hesaplarına yetkisiz erişim;

 • üçüncü tarafların eylemleri veya eylemsizlikleri ve/veya üçüncü tarafların yaşadığı olaylar, örneğin hizmet sağlayıcıların iflası, hizmet sağlayıcılara yönelik bilgi güvenliği saldırıları ve üçüncü taraflarca gerçekleştirilen dolandırıcılık.


4. Yatırım Riskleri

Kripto para birimlerinin fiyatı oldukça değişken olabilir ve Switchere.com web sitesinin kullanıcıları fiyatların geniş aralıklı dalgalanmalara sahip olmasını beklemelidir. Kripto para alımları, değişimleri ve yatırımları, kısa ve hatta uzun süreler boyunca sermaye kaybına yol açabilir. Çevrimiçi değişim işlemlerinin web sitesinin tüm kullanıcıları için uygun olmayabileceğini lütfen unutmayın. Kripto para alışverişi yapmayı planlayan herkes iyi nitelikli, bağımsız ve profesyonel bir mali danışmana danışmalıdır. Web sitesinde yayınlanan bilgiler, platform kullanıcılarının sermaye kaybetmeyeceğini garanti edemez.

5. Vergi Yükümlülüklerine Uyum

Switchere.com kullanıcıları, işlemleri için varsa hangi vergilerin geçerli olduğunu belirlemekten tek başına sorumludur. Switchere.com'un sahipleri veya katkıda bulunanlar, işlemler için geçerli olan vergileri belirlemekten sorumlu DEĞİLDİR. Herhangi bir satın alma, hibe, teslimat, uygulama, hak kazanma, dağıtım, etkinleştirme, elde tutma, kullanım, değerleme, dönüştürme, satış, takas, itfa, atama, devir, elden çıkarma sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak web sitesini kullanmanız, şimdi veya gelecekte vergi çekebilir. Switchere.com, vergi makamlarından resmi veya gayri resmi sorgular, bildirimler, talepler veya çağrılar alabilir ve sonuç olarak şirketin web sitesi hizmetleri hakkında belirli bilgileri vermesi gerekebilir. Web sitesinin kullanımı ve/veya özel durumunuza ilişkin diğer işlemlerle ilgili vergi sonuçları hakkında bağımsız profesyonel tavsiye almalısınız.

6. Garanti Yok

Switchere.com, web sitesi ve/veya web sitesinde sağlanan herhangi bir içerik, veri, materyal ve/veya hizmetle ilgili herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" esasına göre sağlanmaktadır.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasalar aksini gerektirmedikçe, SWITCHERE.COM SAHİPLERİ, YÖNETİMİ, ÇALIŞANLARI VEYA İŞTİRAKLERİ, web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla bağlantılı olan kullanım kaybı, kar kaybı veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulamaz. Switchere.com, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil), yasal görevin ihlalinden veya başka bir şekilde, web sitenizden kaynaklanan veya web sitenizle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan size karşı sorumlu olmayacaktır:
 • Switchere.com'un kullanımı veya kullanılamaması;

 • Switchere.com.

 • 'da görüntülenen herhangi bir içeriğin kullanımı veya bunlara güvenilmesi
Aksi yöndeki tüm çabalara rağmen kaçınılmaz olan makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir anormal veya öngörülemeyen durum nedeniyle maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız, örneğin, başka bir sistem veya ağdaki sorunların neden olduğu gecikmeler veya arızalar, herhangi bir iletim, iletişim arızası veya arızası, veri işleme veya bilgisayar tesisleri, mekanik arıza, bir devlet veya hükümet eylemi, savaş, isyan veya terörizm, herhangi bir doğal afet, herhangi bir pazarın askıya alınması, posta veya diğer grevler veya benzer endüstriyel eylemler veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli herhangi bir malzeme, enerji veya diğer tedariklerin elde edilmesinin engellenmesi veya engellenmesi.

Switchere.com, çevrimiçi değişim hizmetlerimizin herhangi bir şekilde reklamını yapan veya propagandasını yapan herhangi bir üçüncü taraf web sitesi, hizmeti veya içeriği ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Switchere.com, size sunulan harici web sitesi hizmetlerini veya tekliflerini veya görüşler, tavsiyeler, beyanlar, fiyatlar, faaliyetler ve reklamlar dahil olmak üzere burada sağlanan herhangi bir içeriği onaylamaz ve bu tür içeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri siz üstlenirsiniz. Harici web sitelerinden herhangi bir yanıltıcı reklam alırsanız, bundan sonraki eylemleriniz yalnızca sizin adınıza ve kendi sorumluluğunuzda olacaktır ve Switchere.com'un herhangi bir harici web sitesini kullanmanızdan veya bunlara erişiminizden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz. Şüpheye mahal vermemek için, Switchere.com, kötü niyetli faaliyetleri teşvik eden veya başka türlü herhangi bir harici web sitesi ile bağlantılı olarak herhangi bir yatırım tavsiyesi, öneri veya rehberlik sağlamaz. Ayrıca, Switchere.com'un, üçüncü taraf sitelerden elde edilen kumar promosyonları, Switchere.com web sitesiyle ilgili olmayan diğer ürün veya hizmetler için ödeme, hileli veya kötü niyetli faaliyetler dahil olmak üzere herhangi bir bilgi veya materyalin kullanımı veya bunlara güvenilmesi ile bağlantılı olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, neden olduğunuz veya maruz kaldığınız herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Switchere.com'u temsil ettiğini iddia eden herhangi bir kişi veya şirket, Switchere.com tarafından resmi olarak tanınmadığı sürece, resmi değildir ve Switchere.com web sitesini ve ilgili hizmetleri temsil etmez. Switchere.com veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir şüpheli veya hileli reklam durumunda, lütfen derhal [email protected] adresinden dolandırıcılıkla mücadele departmanımızla iletişime geçin. Web sitemizde desteklenen herhangi bir kripto para birimini satın alma veya takas etme kararı, riski size ait olmak üzere münhasıran sizin kararınızdır ve Switchere.com, üçüncü şahıslardan kaynaklanan bilgilere güvenmekten kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Özel mali durumunuzla ilgili olarak kendi hukuk ve/veya vergi danışmanlarınıza danışmalısınız. Switchere.com'un kontrolü dışındaki herhangi bir hileli faaliyet veya durum için Switchere.com'un tamamen veya kısmen hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

8. Yatırım Tavsiyesi Yok

Sağlanan bilgiler yatırım tavsiyesi, finansal tavsiye, alım satım tavsiyesi veya başka herhangi bir tavsiye teşkil etmez ve hiçbir içeriği bu şekilde değerlendirmemelisiniz. Herhangi bir kripto varlığının sizin tarafınızdan satın alınmasını, satılmasını veya elde tutulmasını tavsiye etmiyoruz. Switchere.com web sitesindeki hiçbir şey kripto varlıkları satın almak, satmak veya tutmak için bir teklif olarak alınmamalıdır. Switchere.com, web sitesinde sağlanan bilgilere dayanarak verdiğiniz kararlardan sorumlu tutulamaz.

9. Üçüncü Taraf Bilgi Sorumluluk Reddi

Switchere.com web sitesi, tarafımızdan oluşturulmayan, bakımı yapılmayan veya izlenmeyen harici web sitelerine çeşitli bağlantılar içerebilir. Bu tür harici bağlantılardaki herhangi bir bilginin doğruluğunu, alaka düzeyini, güncelliğini veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. Switchere.com, yalnızca çevrimiçi kripto değişim hizmetleri sunan lisanslı bir sanal kür hizmeti sağlayıcısıdır. Switchere.com, diğer üçüncü taraf hizmetlerinin veya ürünlerinin veya projelerinin tanıtımına dahil değildir ve hiçbir zaman müşterilerden mal veya hizmetler için ödeme yapmalarını veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir varlığına veya projesine veya İlk Para Teklifine (ICO) yatırım yapmalarını istemez. Switchere.com, talep edilmemiş bilgilere güvenmeniz nedeniyle maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya masraftan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

10. Dolandırıcılık Uyarısı

SWITCHERE.COM İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İMA EDEN DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN. Ne Switchere.com ne de yetkililerimiz veya müşteri hizmetleri servisimiz asla başka bir iletişim yöntemi kullanmaz: Switchere.com web sitesi, @switchere.com ile biten e-posta adresleri veya resmi Switchere.com web sitesinde onaylanmış ve mevcut olan telefon numaraları. Hizmetlerimizi talep edilmemiş telefon görüşmesi veya talep edilmemiş e-posta yoluyla tanıtmıyoruz. Switchere.com, talep edilmemiş bilgilere güvenmeniz nedeniyle maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya masraftan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Switchere.com ile ilişkili olduğunu ima eden telefon görüşmesi veya e-posta ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, herhangi bir sorunu açıklığa kavuşturmak için lütfen web sitesi iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

11. Web Sitesi Kesintisi ve Bakımı

Switchere.com web sitesinin her zaman verimli bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Ancak Switchere.com, kontrolümüzde olmayan teknik sorunlar nedeniyle web sitesinin herhangi bir zamanda kullanılamaz hale gelmesinden dolayı yükümlülük kabul etmez ve sorumlu değildir.

12. Tahkim

Sizin veya bizim bu web sitesi tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlığımız veya talebimiz varsa, yalnızca Litvanya'da zorunlu, nihai, bağlayıcı tahkim ile çözülebilen veya karara bağlanabilen hızlandırılmış prosedürler kapsamında karar verilecektir.

13. Hizmetler

Switchere.com, yatırım, vergilendirme veya yasal konularda herhangi bir danışmanlık veya danışmanlık hizmeti sunmaz. Switchere.com herhangi bir ICO (Initial Coin Offering) veya ilgili hizmetler sunmaz, herhangi bir sanal (kripto) para madenciliği yapmaz. Switchere.com yalnızca çevrimiçi fiat-kripto para birimi, kripto para biriminden fiat'a ve kripto para biriminden kripto para birimine değişim hizmetleri sunan bir çevrimiçi değişim hizmeti sağlayıcısıdır. Herhangi bir işlemi kendi kararınıza güvenerek yaptığınızı kabul edersiniz.

14. Tazminat

Switchere.com'u ve diğer ilgili veya bağlı kuruluşları, bireysel sıfatlarıyla veya başka bir şekilde, (a) ihmalinizden kaynaklanan her türlü üçüncü taraf iddiasına, yükümlülüğüne, zararına veya maliyetine (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı tazmin etmeyi ve savunmayı kabul edersiniz; (b) hizmetlerimizi kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğini veya herhangi bir Yasayı ihlal ettiğini iddia eden üçüncü bir tarafın herhangi bir iddiası ("Üçüncü Taraf İddiası"); (c) bu sözleşmenin şartlarına uymamanız; (d) yürürlükteki herhangi bir Yasayı ihlal etmeniz; (e) üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmeniz; veya (f) Switchere.com'u kullanmanız. Switchere.com, tarafınızdan tazminata tabi herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve hiçbir durumda Switchere.com'un önceden yazılı izni olmadan herhangi bir iddiayı çözmeyeceksiniz.

15. Hayatta Kalma

Sorumluluk Reddi ve İzin hüküm ve koşulları, web sitesine eriştiğiniz sürece geçerlidir ve bundan sonra süresiz olarak yürürlükte kalır.

II. Kullanıcı Onayı

1. Kullanıcı içeriğinizin hiçbirinin Fikri Mülkiyet Hakları ("FMH") dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini veya iftira niteliğinde, karalayıcı veya başka türlü yasa dışı materyal içermeyeceğini kabul, beyan, garanti ve taahhüt edersiniz. Buna ek olarak, Switchere.com hizmetlerinden herhangi birini şu amaçlarla kullanmayacağınızı taahhüt edersiniz:
 • istenmeyen iletişimler göndermek amacıyla Switchere.com'da kayıtlı diğer kullanıcıların e-posta adreslerini veya diğer finansal, kişisel veya iletişim bilgilerini elektronik veya diğer yollarla toplamak veya toplamak;

 • Switchere.com'un herhangi birinden bilgi toplamak veya başka bir şekilde etkileşimde bulunmak için otomatik komut dosyaları kullanmak;

 • yanıltıcı, zararlı, tehdit edici, yasadışı, iftira niteliğinde, karalayıcı, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfürlü, kışkırtıcı, taciz edici, kaba, müstehcen, hileli, gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal eden, nefret dolu veya ırksal, etnik veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu düşündüğümüz herhangi bir bilgiyi Switchere.com kaynaklarından herhangi birine yüklemek, yayınlamak, görüntülemek, iletmek, paylaşmak, saklamak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak;

2. Kullanıcı onayınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. Switchere.com web sitesi üzerinde veya aracılığıyla oluşturmadığınız veya görüntüleme, yayınlama veya yayınlama izniniz olmayan içerikleri yayınlayamaz, iletemez veya paylaşamazsınız. Switchere.com hizmetlerinden herhangi birini gözden geçirebileceğimizi, ancak bununla yükümlü olmadığımızı ve herhangi bir Switchere.com bilgisini veya kullanıcı içeriğini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle (bildirimde bulunmaksızın) silebileceğimizi veya kaldırabileceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. kendi mutlak takdirimize bağlı olarak Switchere.com Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü / hükümlerini ihlal eden kullanıcı içeriği. Yedek kopyalar oluşturmak ve herhangi bir içeriği değiştirmek için masraf ve giderler yalnızca size aittir.

3. Her bir kullanıcıyı, bizi, iştiraklerimizi ve bağlı kuruluşlarımızı ve Switchere.com'un yöneticilerinin, memurlarının, acentelerinin, yüklenicilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının her birini her türlü kayıp, yükümlülük, iddia, talep, hasar, maliyet ve masraftan tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

4. Diğer Switchere.com kullanıcıları ile olan etkileşimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Sizinle diğer kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme hakkımız saklıdır, ancak bu konuda bir yükümlülüğümüz yoktur. Switchere.com kullanıcısı olarak kayıt olarak, herhangi bir istisna veya çekince olmaksızın Feragatname ve Muvafakatname şartlarını kabul etmiş olursunuz. Feragatname ve Rıza, Switchere.com'a kaydolurken kabul etmeniz gereken Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Daha Fazla Bilgi