1. Overzicht

Het Switchere Affiliate Programma (hierna te noemen het "Programma") is een langdurig verwijzingspartnerschap tussen Switchere.com (hierna te noemen de "website", "wij", "ons", "onze" of "onze") en onze geregistreerde platformgebruikers (hierna te noemen de "Verwijzer", "jij", "jouw" of "van jou") waarmee laatstgenoemde 30% commissie (hierna te noemen de "Referral Reward") van onze servicekosten kan verdienen van elke uitwisseling die door jouw Referrals wordt gedaan door middel van het promoten, adverteren en/of aanbevelen van onze producten en/of diensten via websites, forums, blogs, social media netwerksites, etc. In het geval van integratie en samenwerking van Switchere's zakelijke partnerschap, is het programma ook beschikbaar voor Business Partner Leden (hierna te noemen de "Partners"), terwijl de Partners in aanmerking komen om hun Referral Rewards per geval te ontvangen en de incentive (commissiepercentage van Referral Rewards) op individuele basis wordt besproken en toegewezen. Door onze website te gebruiken en verder deel te nemen als verwijzer aan het programma, accepteer en bevestig je je verplichting om je te houden aan deze Algemene Voorwaarden van het programma (hierna te noemen de "Voorwaarden").

2. Definities

"Producten en diensten" staan voor de Switchere.com website https://switchere.com/ en gerelateerde diensten.

"Affiliate Programma" - een programma voor het delen van inkomsten, specifiek ontworpen en ontwikkeld door Switchere.com, dat u als Verwijzer in staat stelt marketingmethoden te gebruiken voor het promoten van onze diensten en klantenverkeer naar onze website te leiden. Het programma stelt Referrers in staat om 30% commissie te verdienen van onze servicekosten voor elke uitwisseling die wordt voltooid door uw primaire Referrals. Voor de Partners wordt het percentage Referral Rewards op individuele basis besproken en toegewezen.

"Verwijzer" - een geregistreerde gebruiker van het Switchere.com platform die verwijst en onze website diensten promoot met als doel andere personen aan te trekken ("Verwijzers") en commissie te verdienen voor deze activiteit.

"Zakelijk Partnerlid" - een individu of een commerciële entiteit met wie Switchere.com een vorm van alliantie of zakelijk samenwerkingsverband heeft. De partner is door ons geautoriseerd om, direct of indirect, de diensten van Switchere.com te promoten en adverteren en de doorverwijsbeloningen van geval tot geval te ontvangen.

"Referral" - een in aanmerking komende persoon die is doorverwezen door de Referrer via een unieke Referral Link of een Banner.

"Cookie" - een waarde die wordt opgeslagen op de computer van de Referral. We gebruiken cookies om de door u aangetrokken verwijzingen te volgen, het percentage van de Referral Beloning te bepalen, de verdiende commissie te berekenen en te verdelen.

"Levensduur Cookie" - een standaard parameter voor cookies, tenzij hierin anders aangegeven, ingesteld op 90 (negentig) kalenderdagen. Als een nieuwe Referral naar onze website komt via uw Referral Link en een online ruilactie uitvoert op de website binnen 90 dagen, ontvangt de Referrer de Referral Commissie van onze servicekosten voor de ruilactie uitgevoerd door de Referral. Wanneer een persoon een account registreert op onze website via jouw Referral Link tijdens de gespecificeerde Cookie Levensduur Periode, wordt hij/zij jouw permanente Referral (in eeuwigheid) en elke en alle ruiloperatie uitgevoerd door de Referral na het verstrijken van de Cookie Levensduur Periode zal geassocieerd worden met jou als de Referrer en je komt standaard in aanmerking voor het ontvangen van alle Referral Beloningen. Als je aangetrokken Referral(s) geen ruiloperaties op onze website hebben uitgevoerd binnen de eerste 90 dagen na het gebruik van je Referral Link, maar een ruiloperatie op onze website hebben uitgevoerd na het verstrijken van deze standaard Cookie Levensduur Periode, kom je niet in aanmerking om enige Referral Commissie te ontvangen noch zal de persoon/personen, die eerder door jou aangetrokken was/zijn, geteld worden als jouw Referral(s). Houd er rekening mee dat we de "Laatste Cookie wint" regel gebruiken, wat inhoudt dat als een persoon op de Referral Link van Referrer A heeft geklikt, maar geen ruilhandeling op onze website heeft uitgevoerd, en vervolgens op de Referral Link van Referrer B heeft geklikt en een account op Switchere.com heeft geregistreerd, het individu automatisch door het systeem als Referral van de laatste Referrer wordt beschouwd, in dit geval Referrer B.

"Referral Commissie" (of "Referral Beloning") - het bedrag aan beloning in SWR (Switchere's beloningspunt uitgedrukt in het equivalent 1 SWR = 1 EUR te allen tijde) dat de Referrer in aanmerking komt om te ontvangen voor zijn/haar referral activiteit. Alle Verwijsbeloningen worden bijgeschreven op het Beloningsaldo van de Verwijzer in fiatvaluta's of cryptocurrencies die worden ondersteund op de website tegen de huidige wisselkoers, die direct worden omgezet in SWR en worden weergegeven in uw Affiliate Dashboard, nadat de omwisseloperatie is voltooid door de Verwijzer.

"Referral Link" - uw unieke statische hyperlink beschikbaar in het Affiliate Dashboard voor verdere integratie en promotie op andere bronnen.

3. Deelname aan het programma

Om deel te nemen als Referrer aan het programma, moet een persoon een account registreren op https://switchere.com/ en onze diensten promoten op andere online bronnen door middel van het delen van de Referral Link of het insluiten van Referral Banners waar van toepassing. Voor de partners kunnen de voorwaarden variëren afhankelijk van de deelname aan het programma en de zakelijke betrokkenheid.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden en de methoden waarmee verwijzingsbeloningen worden verdiend door de verwijzer te allen tijde te wijzigen of aan te passen. We behouden ons ook het recht voor om een Verwijzer te allen tijde te diskwalificeren van deelname aan het programma als hij/zij niet voldoet aan een van deze voorwaarden. Onze beslissing met betrekking tot alle aspecten van dit Programma is definitief en bindend voor alle deelnemers aan het Programma.

4. Geschiktheid

Door deel te nemen aan het programma, verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat:
 • U volledig juridisch bekwaam bent om wettelijk bindende relaties aan te gaan onder de Voorwaarden.
 • Onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 18 (achttien) jaar of ouder. Toegang tot of gebruik van de website door personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van uw leeftijd.
 • U dient uw account op Switchere.com in goede staat te houden.

5. Verplichtingen van de verwijzer

 • Alle informatie die je verstrekt tijdens accountregistratie op onze website moet waarheidsgetrouw zijn.
 • Als verwijzer kun je slechts 1 (één) account hebben. Er zijn geen dubbele of meerdere accounts toegestaan op onze website.
 • Je mag het Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Terwijl u deelneemt aan het programma, mag u geen wetten overtreden in uw gebied/staat/land.

6. Aanvaardbaar gebruik

U stemt ermee in het programma niet te gebruiken op een manier die onze website, producten, diensten of het algemene bedrijf en de reputatie van Switchere.com zou kunnen schaden. U stemt er verder mee in het programma niet te gebruiken:
 • Anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van een persoon te schenden.
 • Het schenden van intellectuele eigendomsrechten van Switchere.com of derden.
 • Het uploaden of anderszins verspreiden van computervirussen of andere software die het eigendom van andere personen kan beschadigen.
 • Een frauduleuze activiteit te plegen.
 • Zich inlaten met of creëren van onwettig gokken, sweepstakes of piramidespelen.
 • Het publiceren of verspreiden van obsceen of lasterlijk materiaal, inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat, discriminatie of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert;
 • Het verspreiden van afbeeldingen van of verwijzingen naar drugs, alcohol, tabak, wapens of vuurwapens; beledigende, kwetsende, intimiderende of intimiderende inhoud of materiaal dat seksueel expliciet is, obsceen en/of naaktheid bevat; politieke en/of religieuze uitspraken, inhoud die de privacy van iemand anders schendt.

7. Verboden verkeersbronnen

Tijdens het adverteren voor de Switchere.com website en/of andere gerelateerde diensten, heeft de Verwijzer niet het recht om merkwoorden te gebruiken die gerelateerd zijn aan ons bedrijf of onze diensten, zoals "Switchere", Switchere.com" en alle andere woorden die op de een of andere manier gerelateerd zijn aan de bovenstaande voorbeelden. In het bijzonder zijn de instellingen en het gebruik van contextuele reclame, contextuele reclame voor het merk en verkeer voor volwassenen verboden. Het is verboden om enig hulpmiddel, al dan niet in de vorm van reclame, te gebruiken om verkeer aan te trekken dat mogelijk de zakelijke of andere reputatie van onze diensten kan schaden.

8. Beloningssysteem voor verwijzingen

 • Door deel te nemen aan het Programma krijgt de Verwijzer toegang tot het Affiliate Dashboard en is hij in staat om relevant Verwijzingspromotiemateriaal te gebruiken. De Partner krijgt op zijn beurt respectievelijk toegang tot het Partner Dashboard en de Partnerinstellingen.
 • Om je Referral Beloning te ontvangen voor het promoten van onze diensten, moeten je aangetrokken Referrals: 1) de vereiste leeftijd hebben; 2) niet al een Referral Link van een andere Referrer hebben toegepast; 3) een ruiloperatie op onze website voltooien.
 • Als er een lopende promo actie 0% servicekosten op de Switchere.com website is, heeft de Verwijzer standaard geen recht op het ontvangen van de Referral Beloning voor de eerste ruilhandeling (kopen, verkopen of ruilen) gedaan door de nieuw aangetrokken Referral gedurende die periode. In alle andere gevallen, wanneer de voornoemde promotiecampagne niet geldig is op de Switchere.com website, heeft de Verwijzer het recht om alle verwijzingsbeloningen te ontvangen zoals bepaald in het Programma. Dezelfde voorwaarden voor het toekennen van Referral Rewards gelden respectievelijk voor de Partners.
 • U kunt geen Referral Rewards verdienen voor het verwijzen van uzelf.
 • Alle Referral Rewards worden bijgeschreven op het saldo van de Referrer in SWR nadat de door de Referral geïnitieerde ruiloperatie is voltooid.
 • De Verwijsbeloningen kunnen te allen tijde worden opgenomen, op voorwaarde dat de opname alleen kan worden gedaan in cryptocurrencies (ondersteund op de Switchere.com website). Wanneer de Deelnemer een opnameverzoek voor SWR-eenheden initieert, wordt SWR-naar-crypto omgezet tegen de huidige wisselkoers. De minimumdrempel voor opname is het equivalent van 10 SWR tegen de huidige wisselkoers.
 • Wij behouden ons het recht voor om Verwijsbeloningen die via het Programma zijn verkregen in sommige gevallen in te houden of af te trekken. We zullen u laten weten als dit zou kunnen gebeuren. Dergelijke gevallen kunnen het volgende omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt: we vermoeden of stellen vast dat de ontvangst van de Referral Reward per ongeluk, frauduleus, illegaal of in strijd met het Programma was. In het geval dat VISA- of Mastercard-betalingsverwerkingssystemen een betalingstransactie door de Verwijzer(s) als frauduleus of mogelijk frauduleus kwalificeren, worden dergelijke door de Verwijzer verdiende Verwijzingsbeloningen geannuleerd; of in het geval van juridische kwesties met betrekking tot dergelijke soorten beloningen of Switchere-activiteiten; of als we stoppen met het leveren van diensten; of in het geval van een wijziging van de operationele juridische entiteit van Switchere (of overdracht/overname van alle of bepaalde rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden door Switchere aan een derde partij) en u de overdracht van uw account en gegevens niet binnen 30 dagen na de kennisgeving hebt geaccepteerd; of in het geval van verdenking van AML of Sancties, of in andere belangrijke gevallen waarin wij, naar eigen goeddunken, hiertoe besluiten.
 • Als fraudepreventiemaatregel kan elk opnameverzoek dat door de verwijzer in het Affiliate Dashboard is ingediend voor een periode van 30 kalenderdagen worden ingehouden voor betalingsverificatie door VISA of Mastercard betalingsverwerkingssystemen.
 • Alle geschillen, claims en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met het programma moeten worden gericht aan [email protected] en zullen uitsluitend en alleen worden opgelost door Switchere.com.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van het programma op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Uw voortdurende deelname aan het programma betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. We raden u aan om de Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates.

10. Diversen

Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen ons en u en vervangt alle eerdere overeenkomsten en communicatie tussen de partijen, mondeling of schriftelijk.

11. Erkenning

U bevestigt dat u alle algemene voorwaarden van het programma hebt gelezen, erkent en ermee akkoord gaat.

Onze website gebruikt cookies. Meer informatie