В рамках цієї Політики AML/KYC, всі посилання до "нас", "ми", "наш", "Switchere" або "Switchere.com" відносяться до веб-сайту https://switchere.com/ та супутніх послуг.

Компанія підлягає нагляду з боку Уряду Литовської Республіки та Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки ("FCIS").

Наша Політика по боротьбі з відмиванням грошей і "Знай свого клієнта" (далі іменована "Політика AML/KYC") призначена для запобігання і зниження можливих ризиків залучення нас в будь-який вид незаконної діяльності.

Switchere.com надає високоякісні послуги з обміну фіата на криптовалюту, криптовалюти на фіат та криптовалюти на криптовалюту всім клієнтам шляхом виявлення та усунення потенційних ризиків відмивання грошей. Ефективно впроваджені нормативні вимоги AML/KYC спрямовані на підвищення ефективності й стабільності в криптосфері та виконують роль зміцнення довіри для всіх сторін.

Постачальник послуг обміну фіата на криптовалюту, криптовалюти на фіат та криптовалюти на криптовалюту Switchere.com не укладатиме ділові угоди з будь-якою фізичною або юридичною особою, підозрюваною у відмиванні грошей або безпосередньо залученою до неї, яка має на меті приховати джерело незаконних коштів і надати їм видимість законності. Як міжнародні, так і місцеві регулятивні норми вимагають від нас впровадження ефективних внутрішніх процедур і механізмів для запобігання відмиванню грошей, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та людьми, розповсюдженню зброї масового знищення, корупції та хабарництва, а також вжиття заходів у разі будь-якої форми підозрілої діяльності наших клієнтів.

Політика AML/KYC включає в себе:
 • Спеціаліст з нагляду за нормативно-правовою відповідністю;
 • Підхід, заснований на оцінці ризиків;
 • Верифікація користувача;
 • Моніторинг транзакцій

Спеціаліст з нагляду за нормативно-правовою відповідністю

Спеціаліст з нагляду за нормативно-правовою відповідністю — це особа, належним чином уповноважена Switchere.com, обов'язком якого є забезпечення ефективного впровадження та забезпечення дотримання політики AML/KYC. З метою контролю за внутрішньою політикою AML/KYC і дотримання всіх основних міжнародних нормативних актів співробітник з нагляду за нормативно-правовою відповідністю відповідає за підтримку і контроль всіх обов'язкових вимог по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, включаючи, але не обмежуючись:
 • Впровадження та управління ефективними процедурами програми дотримання законодавства для завершення, розгляду, подання та зберігання всіх звітів і записів, необхідних відповідно до застосовних законів і нормативних актів;
 • Регулярно проводити аудит процедур, практики та документів компанії для виявлення можливих недоліків або ризиків;
 • Збір ідентифікаційної інформації клієнтів;
 • Відстеження транзакцій і розслідування будь-яких істотних відхилень від нормальної діяльності;
 • Впровадження системи управління записами для належного зберігання і пошуку документів, файлів, форм і журналів;
 • Регулярне оновлення оцінки ризиків, організація регулярних тренінгів для співробітників з інформування про ключові нормативні зміни;
 • Надання правоохоронним органам інформації відповідно до вимог застосовних законів і нормативних актів.

Підхід, заснований на оцінці ризиків

Switchere.com застосовує і підтримує Ризик-Орієнтований Підхід ("RBA") для оцінки та запобігання будь-яких ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму. Успішне впровадження RBA дозволить розподіляти ресурси найбільш ефективним чином. Перед укладенням будь-якої угоди або передбачуваної угоди повинні бути проведені обов'язкові перевірки відповідно до RBA, щоб переконатися, що особистість клієнта не збігається з будь-якою особою з відомим кримінальним минулим або з забороненими організаціями, такими як терористичні організації. Головний принцип полягає в тому, що ресурси повинні спрямовуватися відповідно до пріоритетів таким чином, щоб найбільшим ризикам приділялася найпильніша увага.

Верифікація користувача

Одним з міжнародних стандартів виявлення та запобігання незаконній діяльності є належна обачність клієнтів ("CDD"). Відповідно до CDD, Switchere.com встановив обов'язкові процедури перевірки відповідно до стандартів систем AML/KYC.

Як умова перевірки та використання вами послуг Switchere.com, компанія Switchere.com залишає за собою право вимагати від вас надати нам таку інформацію, документацію, скани / фотографії та/або перевірку "Селфі", якщо це можливо, оскільки ми можемо резонно вимагати від вас дотримання наших нормативних зобов'язань:

 • Особиста електронна пошта.
 • Ім'я та прізвище.
 • Дата народження.
 • Стать.
 • Країна.
 • Місто.
 • Штат/провінція/область/район.
 • Поштовий код/Поштовий Індекс.
 • Громадянство.

 • Документ, що засвідчує особу (ID) — це дійсний, надійний і незалежний документ, виданий федеральним, провінційним, територіальним або державним органом влади. У ньому повинна бути вказана наступна інформація: ім'я та прізвище; дата народження; стать; місце народження; країна видачі; фотографія клієнта, серійний номер посвідчення особи й дата видачі. Посвідчення особи повинне бути дійсним відповідно до дати видачі. Користувач може безкоштовно надати відскановані копії (як лицьової, так і зворотної сторін) одного з наступних типів документів, що засвідчують особу: національний паспорт, закордонний паспорт, водійські права або національне посвідчення особи. Всі законні методи для подвійної перевірки наданої ідентифікаційної інформації будуть використовуватися Switchere.com. Switchere.com приймає відскановані копії ваших документів тільки в тому випадку, якщо вся інформація, що міститься в них, наведена в Латинській транслітерації. Switchere.com залишає за собою право перевіряти особу користувача на постійній основі, особливо якщо надана ідентифікаційна інформація була змінена або дії користувача вважаються підозрілими або аномальними (незвичайними для конкретного користувача). Крім того, Switchere.com залишає за собою право запросити актуальні відскановані копії документів у будь-якого зареєстрованого користувача, навіть якщо користувач проходив перевірку особи в минулому.

 • Підтвердження адреси — це офіційний документ, який підтверджує адресу проживання користувача і включає ім'я та прізвище користувача, адресу проживання, що був виданий протягом останніх 3 місяців. Користувач може безкоштовно надати відскановані копії будь-якого з наступних типів документів: рахунок за комунальні послуги; рахунок за електрику; банківська виписка; податкова декларація; муніципальний податок; інший офіційний документ з поточною адресою проживання, ім'ям і прізвищем, виданий протягом останніх 3 місяців. Switchere.com приймає відскановані копії ваших документів тільки в тому випадку, якщо вся інформація, що міститься в них, наведена в Латинській транслітерації. Важливо! Документ, що підтверджує адресу, повинен бути виданий на ваше ім'я і містити дату видачі.

 • Платіжна картка — це картка, випущена фінансовою установою для безготівкових платежів у магазинах роздрібної торгівлі, інтернет-магазинах або для зняття готівки в банкоматах. Вона повинна містити наступну інформацію: емітент, ім'я власника картки, підпис власника картки, номер картки, дату випуску та термін дії. Копії лицьової та зворотної сторін необхідні для перевірки користувача.

 • Важливо! Перед скануванням вашої платіжної картки (лицьової та зворотної сторін), будь ласка, сховайте CVV-код (наприклад, ви можете використовувати аркуш паперу) і частину номера картки. Для верифікації потрібні тільки перші 6 і останні 4 цифри номера карти. Це обґрунтовано тим, що це запобігає неправильному використанню вашої платіжної картки та є прийнятним з міркувань безпеки.

 • Перевірка "Селфі" — це перевірка одноразової селфі-фотографії користувача для забезпечення законності й підвищеної безпеки конфіденційних даних користувача. Існує 2 (два) типи перевірки "селфі" на Switchere.com: "Селфі" з реєстраційною інформацією користувача (користувач тримає білий аркуш паперу з текстом "Switchere.com," поточною датою (ДД//ММ//РР) та дійсною реєстраційною інформацією для доступу до веб-сайту Switchere.com) і "селфі" з дійсною платіжною карткою (користувач тримає білий аркуш паперу з текстом "Switchere.com" і поточною датою (ДД//ММ//РР) в одній руці та дійсну платіжну карту (лицьова сторона) в іншій руці.

 • Всі необхідні відскановані/скопійовані документи повинні бути надані в хорошій якості, всі тексти повинні бути розбірливими, не повинно бути ніяких змін або правок в сканах/фотографіях документів, в іншому випадку ми будемо змушені відхилити їх і запросити нові копії без змін або в кращій якості.

 • Підтвердження доходу — це офіційний документ або набір документів, необхідних для встановлення походження конкретних коштів або активів, які є суб'єктами ділових відносин між Switchere.com і користувачем, а також для проведення транзакцій на Switchere.com, які необхідно виконати від імені користувача. Цей захід перевірки необхідний для посилення належної обачності та проведення операцій з особливо великими сумами грошей. Користувач повинен надати відскановані копії офіційної банківської виписки (особистої або ділової) або платіжних квитанцій або податкових декларацій.

Ми залишаємо за собою право відмовити будь-якій особі в реєстрації на https://switchere.com/ і використанні відповідних послуг, якщо ми не можемо перевірити будь-яку інформацію через відмову клієнта співпрацювати, або якщо дії клієнта можуть заподіяти істотний негативний вплив на нас за порушення будь-яких нормативних законів або рекомендацій з передової практики в галузі. Ми також відмовимося і припинимо будь-які відносини з будь-якою особою, яка є об'єктом санкцій (фінансових та інших) будь-якої країни світу, а також будь-якої міжнародної поважної організації.

Законодавство та нормативні акти, які стосуються перевірки остаточного бенефіціарного власника (UBO), є пріоритетними на Switchere.com. У межах цієї Політики AML/KYC Switchere.com залишає за собою право зобов’язати будь-яку юридичну особу надати додаткові супровідні документи, щоб розкрити особу UBO для будь-якої з її бізнес-операцій, ініційованих через вебсайт Switchere.com.

Ми можемо час від часу тимчасово відмовляти клієнтам з деяких країн/територій відповідно до рекомендацій FATF "Юрисдикції з високим ризиком та інші контрольовані юрисдикції" і нашим RBA. Це відноситься як до нових клієнтів на етапі реєстрації, так і до існуючих користувачів наших послуг. В останньому випадку ми заздалегідь повідомимо клієнту про відмову в наданні послуг і надамо розумний час для припинення використання наших послуг.

Моніторинг транзакцій

Switchere.com ретельно відстежує транзакції на предмет підозрілої активності. Тому ми покладаємося на аналіз даних як на інструмент оцінки ризиків та виявлення підозр. Ми виконуємо цілий ряд завдань, пов'язаних з дотриманням вимог законодавства, включаючи збір даних, фільтрацію, ведення записів, управління розслідуваннями та звітність. Функціональні можливості системи охоплюють:

a) Щоденна перевірка клієнтів на відповідність визнаним "чорним спискам" (наприклад, OFAC - Управління з контролю над іноземними активами), агрегування переказів по декількох точках даних, включення клієнтів в списки спостереження і відмови в обслуговуванні, порушення справ для розслідування, якщо це необхідно, відправка внутрішніх повідомлень і заповнення офіційних звітів, якщо застосовне;

б) Ведення справ і документообіг.

Що стосується політики AML/KYC, ми будемо аналізувати всі надані дані клієнтів і відстежувати всі транзакції, і це залишає за нами право:
 • Забезпечити належну діяльність, щоб про підозрілі операції повідомлялося відповідному правоохоронному органу через Спеціаліста з нагляду за нормативно-правовою відповідністю;
 • Запитувати у клієнта будь-яку додаткову інформацію і документи в разі підозрілих операцій;
 • Тимчасово призупиняти (блокувати) або закривати обліковий запис клієнта, коли у нас є обґрунтовані підозри, що такий клієнт займається незаконною діяльністю.
Наведений вище список не є вичерпним, і Спеціаліст з нагляду за нормативно-правовою відповідністю буде щодня відстежувати транзакції користувачів, щоб визначити, чи слід повідомляти про такі транзакції та розглядати їх як підозрілі або їх слід розглядати як добросовісні. Ми залишаємо за собою право відмовити в обробці транзакції на будь-якому етапі. Особливо, коли ми вважаємо, що транзакція будь-яким чином пов'язана з відмиванням грошей або будь-яким іншим видом злочинної діяльності.

Політика AML/KYC періодично переглядається і час від часу змінюється на основі діючих галузевих стандартів і міжнародних правил, спрямованих на сприяння запобіганню незаконній діяльності, включаючи відмивання грошей і фінансування тероризму. Ми рекомендуємо вам регулярно перевіряти наявність змін і переглядати нашу Політику AML/KYC при відвідуванні нашого веб-сайту. Якщо ви не згодні з будь-яким аспектом оновленої політики AML/KYC, ви повинні негайно повідомити нас і припинити використання наших послуг.

Зареєструвавшись як користувач Switchere.com, ви погоджуєтеся з умовами Політики AML/KYC без будь-яких винятків або застережень. Політика AML/KYC є невід'ємною частиною Умов використання сайту, з якими ви повинні погодитися при реєстрації на Switchere.com.

Наш сайт використовує файли cookie. Дізнатися більше