1. Ogólne

Switchere.com (zwane dalej również "my", "nas", "nasz", "strona internetowa" lub "Switchere") zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności odwiedzających stronę internetową (zwanych dalej również "Ty" lub "Twój") zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (zwaną dalej również "Polityką"). Bardzo cenimy Twoje zainteresowanie naszymi usługami wymiany walut fiat na kryptowaluty, kryptowalut na fiat i kryptowalut na kryptowaluty, a Twoja prywatność jest dla nas równie ważna. Chcielibyśmy, abyś czuł się swobodnie z tym, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe.

Switchere.com to strona internetowa obsługiwana przez firmę SH EUROPE UAB (Lvivo g. 25-701, Wilno, Litwa). Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i powiązanymi przepisami mamy prawny obowiązek ochrony wszystkich danych osobowych, które zbieramy od użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki, nie korzystaj z usług witryny.

Strona internetowa może zawierać tłumaczenia angielskiej wersji treści dostępnych na Switchere.com. Tłumaczenia te są dostarczane wyłącznie dla wygody. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między angielską wersją językową a wersją przetłumaczoną, pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.

.

2. Definicje

Usługa lub "Switchere.com"

Wszystkie usługi wymiany walut fiducjarnych na kryptowaluty, kryptowalut na waluty fiducjarne i kryptowalut na kryptowaluty świadczone przez witrynę Switchere.com, w tym odwiedziny/rejestracja/itd.

.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o żyjącej osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych informacji (lub na podstawie innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowe

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z usługi lub z samej infrastruktury usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie, identyfikacja urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki itp.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie fragmenty danych przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze stacjonarnym, tablecie lub urządzeniu mobilnym).

Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Danych Osobowych użytkownika.

Podmiot danych (lub Użytkownik/Klient)

Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Switchere.com i jest podmiotem danych osobowych.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Dane osobowe mogą być gromadzone na wiele sposobów podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Rodzaje gromadzonych danych mogą obejmować:

Dane osobowe

Podczas korzystania z usług Switchere.com możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Używamy danych osobowych, aby oferować użytkownikowi usługi, o które wyraźnie poprosił, aby ułatwić bezpieczne usługi, badać zainteresowanie klientów wszystkimi naszymi usługami, informować o ofertach, usługach, produktach, dostosowywać osobiste doświadczenia użytkownika, chronić nas przed oszustwami, błędami i innymi rodzajami działalności przestępczej. Możemy okresowo żądać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą obejmować między innymi:

 • adres e-mail i/lub inne informacje kontaktowe;

 • Imię i nazwisko;

 • .
 • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto;

 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania;

 • Skany/kopie dokumentów tożsamości, zdjęcia przesłane przez użytkownika itp.

 • Informacje finansowe i transakcyjne. Obejmują one nazwy wybranych instytucji finansowych, liczbę rachunków bankowych, informacje o saldzie, historię transakcji, szczegóły punktów sprzedaży, adresy portfeli itp.

 • Informacje o tożsamości. Obejmuje obraz twarzy i wszelkie inne dane, które można znaleźć w dokumentach tożsamości, a tym samym wykorzystać do udowodnienia swojej tożsamości;

 • .
 • Informacje uwierzytelniające. Są to informacje, które mogą być wykorzystane do uwierzytelnienia tożsamości użytkownika na Switchere.com, takie jak nazwa użytkownika, hasło i/lub inne informacje o koncie;

 • .
 • Współdzielone informacje. Użytkownik może udostępniać nam swoje dane osobowe, takie jak dane rodzinne, cele życiowe i wydarzenia w trakcie naszej współpracy;

 • Inne informacje opisane w Warunkach użytkowania lub innych dokumentach prawnych.

 • .

Dane użytkowe

Możemy również gromadzić informacje o tym, w jaki sposób Switchere.com jest odwiedzana i używana ("Dane o użytkowaniu"). Podczas odwiedzania naszej strony internetowej niektóre informacje są automatycznie gromadzone za pomocą plików dziennika, takich jak adres protokołu internetowego (IP) komputera, system operacyjny komputera, typ przeglądarki, adres strony odsyłającej i aktywność użytkownika na stronie. Używamy tych informacji do celów takich jak analiza trendów, administrowanie stroną internetową, poprawa obsługi klienta, diagnozowanie problemów z naszymi serwerami itp.

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie

Switchere.com wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie śledzenia do śledzenia aktywności na stronie internetowej i przechowywania pewnych informacji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. W celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania usług Switchere.com używamy również następujących technologii śledzenia, a mianowicie: sygnałów nawigacyjnych, tagów i skryptów. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy pliki cookie są wysyłane. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, niektóre usługi Switchere.com mogą zostać wyłączone. Przykłady używanych przez nas plików cookie: Pliki cookie sesji ꟷ pliki cookie służące do obsługi strony internetowej w ramach jednej sesji; Pliki cookie preferencji ꟷ pliki cookie służące do zapamiętywania preferencji użytkownika i różnych ustawień; Pliki cookie bezpieczeństwa ꟷ pliki cookie służące do celów bezpieczeństwa. Wszystkie zbierane przez nas pliki cookie są zakodowane w taki sposób, aby żadna strona trzecia nie mogła przechwycić ani wykorzystać żadnych zebranych w nich informacji.

4. wykorzystanie danych

Switchere.com wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

  .
 • aby umożliwić otwarcie i obsługę aktywowanego konta na Switchere.com;

 • aby zidentyfikować użytkownika jako klienta i odróżnić go od innych użytkowników naszej usługi;

 • aby móc regularnie dostarczać użytkownikowi funkcjonalne, bezpieczne i dostosowane do jego potrzeb usługi;

 • w celu powiadamiania użytkownika o zmianach i aktualizacjach wprowadzonych na Switchere.com;

 • pozwalać użytkownikowi na udział w kampaniach promocyjnych prowadzonych przez Switchere.com, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę;

 • w celu przesyłania informacji w celach marketingowych i informowania użytkownika o naszych najnowszych ogłoszeniach dotyczących produktów i nadchodzących wydarzeniach promocyjnych;

 • w celu zapewnienia terminowych i profesjonalnych usług obsługi klienta oraz lepszego zrozumienia użytkownika jako cennego klienta lub odwiedzającego;

 • w celu monitorowania korzystania z usług Switchere.com;

 • wykrywać, zapobiegać i eliminować wszelkie problemy techniczne;

 • zapobieganie stratom i/lub oszustwom;

 • w celu wypełnienia wszystkich obowiązkowych zobowiązań prawnych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli użytkownik lub jego adres IP pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Switchere.com do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji i zapewnić bezpieczne przechowywanie danych.

Switchere.com może przetwarzać Twoje dane osobowe z następujących powodów:

 • Musimy wykonać umowę zawartą z użytkownikiem;

 • udzieliłeś nam na to zgody;

 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw;

 • .
 • W celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

6. Przechowywanie danych

Switchere.com będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

.

Switchere.com będzie również przechowywać dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótki okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych usług i funkcjonalności lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas. Rejestrując się na Switchere.com, wyrażasz zgodę na przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych.

7. Przekazywanie danych

Informacje użytkownika, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do ꟷ i przechowywane na komputerach ꟷ znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Należy wziąć pod uwagę, że możemy przekazywać dane, w tym dane osobowe, poza jurysdykcję użytkownika (w tym poza UE, jeśli podlega ona jurysdykcji użytkownika) i tam je przetwarzać. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na takie przekazanie. Switchere.com podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do żadnego podmiotu lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas następcy/cesjonariuszowi i/lub innemu podmiotowi, na który mogą zostać przeniesione wszystkie i/lub niektóre prawa i/lub obowiązki w przypadku cesji/przeniesienia (cesji) praw i/lub obowiązków, likwidacji lub rozwiązania umowy z użytkownikiem lub w inny sposób. Switchere.com gwarantuje, że Twoje dane osobowe będą odpowiednio chronione w przypadku takiego przeniesienia, cesji itp., a wszystkie Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych zostaną zastrzeżone przez następcę / cesjonariusza / cesjonariusza.

8. Ujawnianie danych

W niektórych sytuacjach, w celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika, opieramy się na naszych uzasadnionych interesach biznesowych. W takich sytuacjach przeprowadziliśmy test bilansujący, aby dokładnie rozważyć wpływ przetwarzania na interesy, prawa i wolności użytkownika. Podejmiemy się przetwarzania tylko wtedy, gdy będziemy przekonani, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na użytkownika. Switchere.com może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • w celu spełnienia obowiązku prawnego;

 • w celu ochrony i obrony praw lub własności Switchere.com lub jego klientów;

 • w celu zapobiegania lub badania wszelkich możliwych wykroczeń związanych z usługami Switchere.com;

 • ochrona bezpieczeństwa osobistego użytkowników Switchere.com lub społeczeństwa;

 • w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, Switchere.com nie będzie udostępniać danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik tego zażąda, wyrazi zgodę na takie ujawnienie lub ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez prawo.

9. Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z RODO stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych użytkownika i zapewnić ich bezpieczne przechowywanie. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa obejmują zapory ogniowe, szyfrowanie danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć naszą witrynę internetową i usługi, użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i zachowanie prywatności swoich haseł i informacji rejestracyjnych konta oraz sprawdzenie, czy dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, są dokładne i aktualne.

10. Sygnały "Do Not Track" zgodnie z California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track ("DNT"). DNT to preferencja, którą można ustawić w przeglądarce internetowej w celu informowania witryn internetowych, że użytkownik nie chce być śledzony. DNT można włączyć lub wyłączyć, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia przeglądarki internetowej.

11. Prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Switchere.com dąży do podjęcia uzasadnionych środków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych. Zapewniamy jednak takie same prawa wszystkim naszym użytkownikom z dowolnej jurysdykcji.

Jeśli chcesz zostać poinformowany, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby zrobić to tak szybko, jak to możliwe, chyba że nie jest to obecnie możliwe ze względu na usługi świadczone na Switchere.com. W takim przypadku spełnimy Twoje żądanie po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z takich usług.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat;

 • .
 • Prawo do sprostowania danych;

 • .
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu;

 • .
 • Prawo do ograniczenia;

 • .
 • Prawo do przenoszenia danych;

 • .
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Switchere.com polegało na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych (z wyjątkami wymienionymi w Warunkach użytkowania).

 • .

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

12. Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia działania Switchere.com (zwanych dalej "Dostawcami Usług"), dostarczania Switchere.com w naszym imieniu, świadczenia usług związanych ze Switchere.com lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej. Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

13. Linki do innych stron internetowych

Strona Switchere.com może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie linków stron trzecich lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy takich witryn stron trzecich, a po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

14. Ochrona prywatności dzieci

Produkty i usługi Switchere.com są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie zbieramy świadomie danych osobowych od takich osób. Jeśli uzyskamy faktyczną wiedzę, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 18 lat, niezwłocznie je usuniemy, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania takich danych. Skontaktuj się z nami bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli uważasz, że omyłkowo lub nieumyślnie zebraliśmy informacje od dziecka poniżej 18 roku życia.

15. Nawiązywanie kontaktu z nami i innymi użytkownikami

Switchere.com umożliwia nawiązanie kontaktu z nami. Jest to możliwe na przykład poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail lub dowolnej wiadomości za pośrednictwem dozwolonej usługi wiadomości (zgodnie z Warunkami użytkowania). Informacje podane podczas kontaktu z nami są przechowywane w celu przetworzenia żądania i, w stosownych przypadkach, późniejszej korespondencji.

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych żadnym innym użytkownikom Switchere.com, chyba że jest to konieczne. Użytkownik zgadza się, że w trakcie obsługi konta Switchere.com może być wymagane przesłanie innym użytkownikom, w zależności od przypadku, pewnych informacji transakcyjnych (na przykład unikalnego identyfikatora, informacji o zapytaniu / ofercie, szczegółów dotyczących aktywów itp. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie danych transakcyjnych przez inne osoby, ale użytkownik musi poinformować nas o wszelkich przypadkach niewłaściwego wykorzystania Switchere.com, o których się dowiedział. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Switchere.com. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania sporów między Tobą a innymi użytkownikami.

16. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki Prywatności będą podlegać prawu litewskiemu bez względu na jakiekolwiek zasady kolizji prawa. Sądy stanowe Litwy będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Polityki Prywatności lub z nią związanych.

17. Funkcja rejestracji

Możesz zarejestrować się jako użytkownik naszej usługi Switchere.com na odpowiedniej stronie internetowej. Otrzymane dane będą wykorzystywane do obsługi naszej usługi Switchere.com, a także do informowania użytkownika o zmianach w zakresie naszych usług Switchere.com lub wszelkich zmianach technicznych lub do innych wiadomości (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Rejestracja w Switchere.com obejmuje wprowadzenie następujących danych:

 • Adres e-mail;

 • .
 • Hasło;

 • .
 • Informacje dotyczące polityki AML/KYC i dokumenty, które mogą być wymagane podczas i po rejestracji, takie jak płeć, imię, nazwisko, adres, dokument tożsamości, zdjęcia itp. Więcej informacji można znaleźć w Polityce AML/KYC.

 • .

Ponadto, adres IP użyty do rejestracji, jak również data rejestracji, są bezpiecznie przechowywane, aby zapobiec nadużyciom związanym z rejestracją. Dodając informacje z profili sieci społecznościowych do rejestracji Switchere.com, otrzymujemy informacje z sieci społecznościowej (identyfikator profilu, imię, nazwisko, inne dane zgodnie z warunkami sieci społecznościowych). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji z sieci społecznościowych podczas rejestracji.

18. Dane dostępu/pliki dziennika serwera

Szczegóły Twojej wizyty na naszej stronie Switchere.com są przechowywane w pliku dziennika (tzw. "Server Log File"). Gromadzimy (lub serwery naszych dostawców internetowych) następujące dane dotyczące każdego dostępu do Switchere.com:

 • adres IP komputera uzyskującego dostęp;

 • Nazwa żądanego pliku;

 • Data i godzina żądania;

 • Ilość przesłanych danych;

 • Powiadomienie o pomyślnym przesłaniu żądania;

 • Typ i wersja przeglądarki wraz z używanym systemem operacyjnym;

 • Adres URL odsyłacza;

 • Dostawca żądania;

 • Rozdzielczość ekranu.

Dane dziennika są przez nas wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej w kontekście działania Switchere.com. W przypadku nielegalnego korzystania z naszych usług, dane dziennika mogą również służyć jako rozwiązanie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia prawa.

Dane dziennika są wykorzystywane przez nas wyłącznie do analizy statystycznej w kontekście działania Switchere.com.

19. Monitorowanie i nagrywanie

Możemy monitorować, nagrywać, przechowywać i wykorzystywać wszelkie połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail lub inne środki komunikacji z użytkownikiem w celu sprawdzenia wszelkich przekazanych nam instrukcji, w celach instruktażowych, zapobiegania przestępstwom oraz w celu poprawy jakości usług naszego Zespołu Obsługi Klienta.

20. Zgoda

Rejestrując się jako użytkownik Switchere.com, wyrażasz zgodę na warunki Polityki Prywatności bez żadnych wyłączeń lub zastrzeżeń.

20.

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej