1. Warunki ogólne

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania (zwanymi dalej "Warunkami") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Switchere.com https://switchere.com/ (zwanej dalej "Switchere.com", "Switchere", "strona internetowa", "strona", "serwis", "nas", "my" lub "nasz"), której właścicielem i operatorem jest spółka SH EUROPE UAB z siedzibą pod adresem Lvivo g. 25-701, Wilno, Litwa. Spółka SH EUROPE UAB jest zarejestrowana zgodnie z prawem litewskim i działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej. "Użytkownik", "Ty" i "Twój" odnoszą się do Ciebie, osoby fizycznej (osoby fizycznej) uzyskującej dostęp do strony internetowej, korzystającej z naszych usług za pośrednictwem https://switchere.com/ i akceptującej niniejsze Warunki. Dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków użytkowania.

2. akceptacja umowy

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania (zwanych dalej "Warunkami"), wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych, niezależnie od tego, czy jest gościem witryny, czy zarejestrowanym członkiem. Korzystanie z kryptowalut może być nielegalne w niektórych jurysdykcjach, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi transakcji kryptowalutowych w swojej jurysdykcji przed skorzystaniem z usług. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, aktualizując tę stronę w naszej witrynie internetowej, a użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie wszelkich aktualizacji Warunków tej witryny. Niniejsza umowa stanowi również całą i jedyną umowę między nami a użytkownikiem i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące witryny internetowej oraz treści, produktów lub usług dostarczanych przez witrynę internetową lub za jej pośrednictwem oraz przedmiotu niniejszej umowy. Akceptując niniejszą umowę, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i jest prawnie zdolny do zawarcia umowy. Akceptując niniejszą umowę, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jej postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich Warunków, nie powinien uzyskiwać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

3. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia poprzez opublikowanie zmian w niniejszych Warunkach użytkowania na stronie https://switchere.com/terms-of-use. Dalsze korzystanie z witryny Switchere.com po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków użytkowania. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie strony internetowej w celu ustalenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania i zapoznanie się z takimi zmianami. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, nieobowiązujący lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za rozdzielny i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych Warunków. Switchere może scedować/przekazać/przenieść wszystkie lub niektóre prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania (w tym konta, salda, zamówienia, aktywa, dane itp.) na osobę trzecią (następcę/cesjonariusza), a użytkownik nieodwołalnie wyraża na to zgodę. Powiadomimy użytkownika w przypadku takiej cesji/przeniesienia (cesji).

4. opis usług

Strona internetowa https://switchere.com/ obsługiwana przez Switchere.com umożliwia użytkownikom wygodne dokonywanie operacji wymiany walut fiducjarnych na kryptowaluty, kryptowalut na fiducjarne i kryptowalut na kryptowaluty. Po otwarciu konta na Switchere.com i zakończeniu podstawowej procedury weryfikacji, użytkownik będzie mógł wymienić dowolną obsługiwaną walutę fiducjarną lub kryptowalutę w ramach aktualnego limitu wymiany od nas, w zamian za inne obsługiwane kryptowaluty lub waluty fiducjarne, a mianowicie USD, EUR lub dowolną inną obsługiwaną walutę emitowaną przez rząd, która jest oznaczona jako legalny środek płatniczy w kraju jej emisji poprzez regulacje rządowe lub prawo. Po otrzymaniu przez Switchere.com określonej kwoty płatności od użytkownika, przelejemy określoną kwotę przeliczonej kryptowaluty na adres portfela kryptowalutowego użytkownika. Limity, w ramach których Switchere.com świadczy usługi wymiany walut fiducjarnych na kryptowaluty, kryptowalut na waluty fiducjarne i kryptowalut na kryptowaluty, zostaną określone zgodnie z Weryfikacją i limitami Switchere.com dostępnymi na stronie https://switchere.com/limits. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że to od naszego wyłącznego uznania zależy, czy świadczyć mu nasze usługi wymiany i/lub odwrócić dowolną z jego transakcji.

Po zarejestrowaniu się na stronie Switchere.com użytkownik platformy jest uprawniony do zarządzania, aktualizowania i korzystania ze swojego konta osobistego w sposób prywatny i poufny, bez udzielania dostępu osobom trzecim za pomocą usług zdalnego sterowania (TeamViewer, AnyDesk, VPS, proxy, VPN, Tor, korzystanie z tych samych urządzeń itp.) W przypadku wykrycia jakiegokolwiek związku, Switchere.com zastrzega sobie prawo, po przeprowadzeniu dochodzenia, do tymczasowego zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z lub związane z powyższą kwestią będą kierowane na adres [email protected] i będą rozstrzygane wyłącznie przez Switchere.com.

Twój portfel kryptowalutowy to adres kryptowalutowy, który od czasu do czasu podajesz Switchere.com w celu korzystania z usług wymiany na naszej stronie internetowej. W żadnym wypadku Switchere.com nie będzie obsługiwać portfela kryptowalut użytkownika. Podając adres portfela kryptowalut, użytkownik potwierdza, że jest jego właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie i kontrolowanie swojego portfela kryptowalut. Należy zachować w tajemnicy dane dostępu do portfela kryptowalut, w przeciwnym razie można trwale utracić swoje aktywa kryptograficzne. Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub awarię portfela kryptowalut.

Użytkownik niniejszym rozumie i zgadza się, że każda cena lub kurs dowolnej obsługiwanej kryptowaluty, która pojawia się na stronie internetowej, jest dokładna tylko w tym momencie, ze względu na wysoce zmienny charakter ceny kryptowalut i okres wymagany do sfinalizowania transakcji. Jeśli kurs wymiany wzrośnie lub spadnie o 5% po złożeniu przez użytkownika zamówienia na stronie Switchere.com, ostateczna kwota zamówienia zostanie ponownie obliczona zgodnie z rzeczywistym kursem wymiany.

Dla każdej transakcji w ramach Switchere.com (zarówno transakcji wymiany, jak i transakcji portfelowej) zostanie przypisany jednoznaczny identyfikator transakcji, do którego można się odwołać w przypadku konfliktów (sporów) lub innych kwestii (potwierdzenie transakcji lub identyfikator zamówienia). Użytkownik może zobaczyć takie potwierdzenie transakcji na swoim koncie po zalogowaniu, na podstronie transakcji i/lub po powiadomieniu o zakończeniu transakcji i odnieść się do niego.

5. Kryteria kwalifikacji

Rejestrując się w celu korzystania z Konta Switchere.com (zgodnie z definicją poniżej), oświadczasz i gwarantujesz, że (a) masz co najmniej 18 lat lub jesteś w innym wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy zgodnie z obowiązującym prawem, (b) jesteś osobą fizyczną, osobą prawną lub inną organizacją posiadającą pełną zdolność prawną i upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania, (c) nie zostałeś wcześniej zawieszony lub usunięty z korzystania z naszych usług online, (d) nie posiadasz obecnie istniejącego Konta Switchere.com i (e) nie jesteś mieszkańcem nieobsługiwanego kraju ("Nieobsługiwane kraje"). Użytkownik może korzystać z usług Switchere.com wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące lokalne przepisy i regulacje. Niniejsze Warunki użytkowania nie przyznają prawa do korzystania z usług wymiany walut na stronie Switchere.com mieszkańcom Niniejsze Warunki użytkowania nie przyznają prawa do korzystania z usług wymiany walut na stronie Switchere mieszkańcom Wietnamu, Wysp Dziewiczych (Stany Zjednoczone Ameryki), Jemenu, Afganistanu, Sudanu Południowego, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Tadżykistanu, Trynidad i Tobago, Albania, Australia, Bahamy, Barbados, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Burkina Faso, Federacja Rosyjska, Rwanda, Samoa, Arabia Saudyjska, Kongo (Republika Demokratyczna), Krym, Kuba, Erytrea, Etiopia, Ghana, Gwinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Japonia, Kuwejt, Laos, Liban, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Liberia, Libia, Mali, Malta, Mauritius, Mołdawia, Holandia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Filipiny, Portoryko, Republika Białorusi, Senegal, Czarnogóra, Maroko, Myanmar, Namibia, Serbia, Sierra Leone, Somalia, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Wenezuela, Zimbabwe, Kambodża i Republika Środkowoafrykańska ("Kraje nieobjęte wsparciem").

Inicjując lub dokonując jakiejkolwiek operacji wymiany na Switchere.com, użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przestrzeganie wymogów przyjętych przez zewnętrznego dostawcę usług przetwarzania płatności, który przetwarza wszelkie płatności między użytkownikiem a witryną Switchere.com. Lista krajów nieobsługiwanych w zakresie przetwarzania kart bankowych przez dostawcę usług przetwarzania płatności obejmuje między innymi Bangladesz, Białoruś, Kubę, Iran, Koreę Północną (KRLD), Chińską Republikę Ludową, Federację Rosyjską, Sudan Południowy, Sudan.

Użytkownik może korzystać ze spersonalizowanych i niespersonalizowanych kart bankowych wydanych na jego nazwisko w celu dokonywania operacji wymiany walut fiducjarnych na kryptowaluty i kryptowalut na waluty fiducjarne, ale surowo zabrania się korzystania z jakichkolwiek kart bankowych wydanych osobom trzecim innym niż użytkownik. Podobnie, wyraźnie zabrania się korzystania z kont użytkowników będących osobami trzecimi zarejestrowanych przy użyciu takich metod płatności, jak SEPA lub jakakolwiek inna metoda płatności specyficzna dla regionu obsługiwana na stronie Switchere.com dla operacji wymiany fiat na kryptowalutę, kryptowaluta na kryptowalutę i kryptowaluta na fiat dostępnych za pośrednictwem strony Switchere.com. W przypadku naruszenia tych postanowień, Switchere.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług Switchere.com w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej, w tym między innymi nielegalnych operacji hazardowych, kradzieży monet, korzystania z usług rynku Darknet itp. Żadne wypłaty i/lub wpłaty ani żadne inne operacje związane z kryptowalutami nie są dozwolone na/z adresów powiązanych z hazardem, skradzionymi monetami i/lub operacjami na rynku Darknet. W przypadku wykrycia takich podejrzanych działań związanych z kontem użytkownika, transakcja zostanie cofnięta na koszt klienta.

Jeśli użytkownik zawiera niniejsze Warunki w imieniu podmiotu prawnego, którego jest pracownikiem lub agentem, oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa i uprawnienia do związania takiego podmiotu prawnego.

W przypadku zawierania niniejszych Warunków w imieniu podmiotu prawnego, informujemy, że nie będziemy nawiązywać żadnych relacji biznesowych, jak również nie będziemy przeprowadzać żadnych okazjonalnych transakcji z/dla żadnego podmiotu prawnego, który jest lub mamy uzasadnione podejrzenia, że jest powiązany z następującymi rodzajami działalności handlowej:
  .
 • Banki fasadowe i korporacje fasadowe, a także inne podmioty świadczące usługi na rzecz banków fasadowych i korporacji fasadowych;
 • Spółki oferujące akcje na okaziciela;
 • Opcje binarne;
 • Nieuregulowane gry hazardowe i loterie;
 • Broń palna;
 • Legalne i nielegalne substancje (w tym medyczna marihuana) i akcesoria;
 • Cyberlockery, IPTV;
 • Marketing wielopoziomowy;
 • Usługi bez wartości dodanej;
 • Produkcja wyrobów tytoniowych;
 • Produkcja materiałów wybuchowych;
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych lub broni;
 • Nieuregulowane aukcje;
 • Regulowane organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe;
 • Timeshares;
 • Farmaceutyki;
 • Ambasady / Konsulaty.
Zawsze będziemy odrzucać wszelkiego rodzaju relacje z podmiotami prawnymi prowadzącymi tego rodzaju działalność handlową i natychmiast przerwiemy taką relację, jeśli dowiemy się lub będziemy mieć uzasadnione podejrzenie, że podmiot prawny, który już utrzymuje z nami relacje biznesowe, jest powiązany z wyżej wymienionymi rodzajami działalności handlowej.

6. Rejestracja konta

Podczas rejestracji użytkownik musi podać adres e-mail jako nazwę użytkownika i wybrać bezpieczne hasło. Otwierając konto w celu korzystania z usług, użytkownik wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że:
  .
 • posiada pełną zdolność do zaakceptowania i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz posiada pełną zdolność do zawierania transakcji obejmujących kryptowaluty;
 • są mieszkańcami obszaru, który zezwala na używanie i wymianę kryptowalut;
 • nie korzystają z usług w imieniu osób trzecich.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji przechowywanych na zarejestrowanym koncie Switchere.com, w tym hasła, oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na koncie użytkownika w wyniku niezachowania bezpieczeństwa i poufności tych informacji. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Switchere.com o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Tylko jedna osoba może korzystać z konta w celu uzyskania dostępu do usług Switchere.com. Używanie wielu kont do jakichkolwiek złośliwych działań spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta. Administracja Switchere.com zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik może również zarejestrować się za pomocą swojego konta w serwisie społecznościowym. Każda osoba, której konto lub dostęp za jego pośrednictwem został przez nas zawieszony lub zakończony, lub każda osoba, która została zbanowana lub usunięta z jakichkolwiek usług Switchere.com, nie może uzyskać dostępu do usług w jakikolwiek sposób lub z jakiegokolwiek powodu, w tym za pośrednictwem jakiegokolwiek innego konta. Zgodnie z polityką AML/KYC, Switchere.com zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osobom z jurysdykcji, które nie spełniają międzynarodowych standardów AML lub KYC.

7. Weryfikacja

Polityką Switchere.com jest zakazanie i wdrożenie środków zapobiegawczych przeciwko praniu pieniędzy i wszelkiej działalności ułatwiającej finansowanie terroryzmu lub działalności przestępczej. Switchere.com podlega przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasadom należytej staranności wobec klienta (CDD), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Switchere.com zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zarejestrowanych użytkowników i ich transakcji pod kątem należytej staranności. W przypadku wykrycia podejrzanych transakcji związanych z płatnościami za zamówienia dokonanymi przez użytkownika na stronie Switchere.com, firma ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odmówi ukończenia procedury weryfikacji, kwota płatności zostanie zwrócona użytkownikowi z wyłączeniem opłaty za zwrot z ostatecznej kwoty zamówienia. Rozszerzona weryfikacja posiadacza konta Switchere.com może być przeprowadzana okresowo według naszego wyłącznego uznania w oparciu o nasze bieżące kontrole oceny ryzyka. Switchere.com zweryfikuje tożsamość użytkownika za pomocą środków dokumentowych i / lub środków niebędących dokumentami dostarczonych przez użytkownika do Switchere.com podczas rejestracji konta Switchere.com. Switchere.com zastrzega sobie prawo do korzystania ze środków innych niż dokumenty, jeśli jest to konieczne do zweryfikowania prawdziwej tożsamości posiadacza konta Switchere.com.

Aby w pełni zakończyć wszystkie procedury weryfikacyjne na Switchere.com, użytkownik musi spełnić obowiązkowe wymagania weryfikacyjne zgodnie z Polityką AML/KYC i podać następujące informacje:
 • Personalny adres e-mail.
 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Płeć.
 • Kraj.
 • Miasto.
 • Państwo/prowincja/region/dzielnica.
 • Kod pocztowy.
 • Obywatelstwo.
 • Zeskanowane kopie (przednia i tylna strona) wydanego przez rząd dowodu tożsamości (paszport krajowy lub paszport międzynarodowy lub prawo jazdy lub krajowy dowód osobisty), który zawiera imię i nazwisko użytkownika; datę urodzenia; płeć; miejsce urodzenia; kraj wydania; zdjęcie użytkownika; numer seryjny dokumentu tożsamości i datę wydania.
 • Zeskanowana kopia (kopie) ważnego dokumentu potwierdzającego adres (wyciąg z konta bankowego lub karty płatniczej, rachunek za media lub energię elektryczną, zeznanie podatkowe, podatek lokalny lub inny oficjalny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 • Zeskanowane kopie (przednia i tylna strona) karty płatniczej (bankowej) z podpisem posiadacza karty na tylnej stronie karty płatniczej (bankowej).
 • "Selfie" użytkownika trzymającego białą kartkę papieru z tekstem "Switchere.com", aktualną datą i ważnymi danymi logowania umożliwiającymi dostęp do strony Switchere.com.
 • "Selfie" użytkownika trzymającego białą kartkę papieru z tekstem "Switchere.com" i aktualną datą w jednej ręce i trzymającego ważną kartę płatniczą (bankową) (z przodu) w drugiej ręce.
 • Zeskanowana kopia (kopie) oficjalnego dokumentu potwierdzającego dochód (wyciągi bankowe (osobiste lub biznesowe), odcinki wypłaty lub zeznania podatkowe).
Switchere.com akceptuje zeskanowane kopie dokumentów tylko wtedy, gdy wszystkie zawarte w nich informacje są podane z transliteracją łacińską.

Zgodnie z obowiązkowymi wymogami regulacyjnymi AML i KYC, Switchere.com opracował i wdrożył poziomy weryfikacji, które regulują limity wymiany na stronie Switchere.com.
WAŻNE! Limity konta użytkownika dla poziomów weryfikacji Basic, Identity i Address są nieodnawialne i po osiągnięciu bieżącego limitu konta użytkownika konieczne jest ukończenie kolejnego poziomu weryfikacji zgodnie z systemem skumulowanego limitu wydatków. Ukończenie poziomu weryfikacji Dowodu Dochodu odblokowuje maksymalny potencjał kupna/sprzedaży/wymiany kryptowalut i sprawia, że limit konta użytkownika jest nieograniczony.
 • Aby kwalifikować się do korzystania z usług wymiany online świadczonych przez Switchere.com, użytkownik jest zobowiązany do ukończenia wstępnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika i przejścia podstawowej procedury weryfikacji. Po jej przeprowadzeniu limit wymiany konta zostaje ustawiony na 700 EUR/700 USD (lub dowolną inną walutę fiducjarną lub kryptowalutę stanowiącą równowartość tej kwoty po aktualnym kursie wymiany). Po osiągnięciu aktualnego limitu wymiany użytkownika lub jeśli użytkownik platformy chce kupować/sprzedawać/wymieniać kryptowaluty w kwocie przekraczającej jego limit wymiany weryfikacji podstawowej, konieczne jest ukończenie kolejnego etapu weryfikacji w celu zwiększenia aktualnego limitu konta użytkownika.
 • Po zakończeniu weryfikacji tożsamości i adresu użytkownik jest upoważniony do dokonywania wymian online na stronie Switchere.com pod warunkiem, że całkowity limit wymiany konta nie może przekroczyć progu 15 000 EUR/15 000 USD (lub równoważnej kwoty w dowolnej innej walucie fiducjarnej lub kryptowalutach).
 • Po zakończeniu weryfikacji dowodu dochodu próg wydatków na koncie użytkownika staje się nieograniczony.

8. Program lojalnościowy

Program lojalnościowy Switchere działa na warunkach określonych poniżej, chyba że wyraźnie określono inaczej ("Zasady programu"). Zasady Programu regulują relacje Switchere.com z członkami Programu Lojalnościowego (zwanymi łącznie "Członkami Programu Lojalnościowego", a indywidualnie "Członkiem Programu Lojalnościowego", "Członkiem" lub "Tobą"), w tym sposób, w jaki Członkowie zarządzają swoimi kontami, awansują, zdobywają i wymieniają punkty lojalnościowe Switchere Reward Points ("SWR") - jednostkę nagrody w Programie Lojalnościowym, która jest równoważna walucie euro w stosunku 1:1 (1 SWR = 1 EUR). Członkostwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne i dostępne dla każdej osoby, która: (a) posiada upoważnienie prawne do wyrażenia zgody na Warunki użytkowania; (b) zamieszkuje w jurysdykcji, która zgodnie z prawem zezwala na uczestnictwo w Programie lojalnościowym; (c) nie jest rezydentem Afganistanu, Samoa Amerykańskiego, Bahamów, Botswany, Etiopii, Ghany, Guam, Iranu, Iraku, Libii, Nigerii, Korei Północnej (KRLD), Pakistanu, Panamy, Portoryko, Samoa, Arabii Saudyjskiej, Sri Lanki, Syrii, Trynidadu i Tobago, Tunezji, Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Jemenu ("Kraje Nieobsługiwane"); (d) poda ważne i dokładne dane osobowe oraz (e) ukończyła 18 lat.

Członkowie mogą zdobywać jednostki SWR uczestnicząc w trwających kampaniach promocyjnych i Programie Partnerskim (Nagrody za Polecenia). W szczególności, kwalifikujący się Partner jest uprawniony do otrzymania 30% prowizji od Zarobków za Polecenie do swojego Salda Nagród na stronie Switchere.com. Wszystkie zarobki SWR otrzymane przez Uczestnika można przeglądać i zarządzać nimi w obszarze Programy premiowe. Minimalna kwota wypłaty wynosi 10 SWR, ale wypłaty można dokonać wyłącznie w kryptowalutach (a mianowicie w dowolnej kryptowalucie obsługiwanej na stronie Switchere.com). Gdy Uczestnik inicjuje żądanie wypłaty jednostek SWR, konwersja SWR na kryptowalutę odbywa się po aktualnym kursie wymiany. W trakcie kampanii reklamowych, specjalnych akcji promocyjnych i ofert Switchere.com, Członkowie mogą gromadzić dodatkowe jednostki SWR.

Switchere.com zastrzega sobie prawo w niektórych przypadkach do zakończenia naliczania SWR, wstrzymania dowolnej kwoty SWR z Konta Uczestnika lub zakazania ich wykupu na dowolne obsługiwane kryptowaluty. Poinformujemy Cię, jeśli może się to zdarzyć. Takie przypadki mogą obejmować między innymi następujące sytuacje: mamy uzasadnione podejrzenia oszustwa lub innych nielegalnych działań w związku z uczestnictwem Członka w Programie lojalnościowym; lub w przypadku kwestii prawnych związanych z takimi rodzajami nagród lub działań Switchere; lub jeśli przestaniemy świadczyć usługi; lub w przypadku zmiany podmiotu prawnego prowadzącego działalność Switchere (lub cesji/przekazania/przeniesienia wszystkich lub niektórych praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania przez Switchere na stronę trzecią), a użytkownik nie zaakceptował przeniesienia swojego konta i danych w ciągu 30 dni od powiadomienia; lub w przypadku podejrzenia AML lub sankcji, lub w innych istotnych przypadkach, w których według własnego uznania podejmiemy taką decyzję. Jednostki SWR nie są i nie mogą być środkami płatniczymi, żadną walutą ani papierami wartościowymi, ale można je zamienić na kryptowaluty na Switchere.com i wypłacić w dowolnym momencie. Nie można sprzedawać ani przekazywać SWR innym uczestnikom programu lojalnościowego - są one przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego na koncie użytkownika na stronie Switchere.com.

9. Usunięcie konta przez użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta użytkownika w witrynie Switchere.com, korzystając z odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta. Żądanie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Nie ma zastosowania żadna opłata za rozwiązanie umowy, z wyjątkiem tego, że użytkownik będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich zaległych zobowiązań płatniczych wobec Switchere.com istniejących w dniu wejścia w życie usunięcia konta oraz za rozliczenie wszelkich oczekujących transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia wszelkich oczekujących transakcji w momencie złożenia przez użytkownika wniosku o usunięcie konta. Jeśli użytkownik dokonał udanych zamówień na stronie Switchere.com i zainicjował usunięcie swojego konta, konto użytkownika zostanie zablokowane, a wszystkie odpowiednie informacje o koncie będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach kryptograficznych przez okres 8 lat zgodnie z przepisami.

10. Zrzeczenie się praw

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem litewskim bez względu na przepisy kolizyjne. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Zrzeczenie się przez nas naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności nie powoduje zrzeczenia się jakiegokolwiek innego postanowienia ani nie działa jako zrzeczenie się kolejnego naruszenia tego samego postanowienia.

11. Łącza do innych witryn internetowych

Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Switchere.com. Switchere.com nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób ani ich stron internetowych.

Switchere.com korzysta z zewnętrznej usługi Google reCAPTCHA w celu zwalczania spamu, nadużyć i botów na stronie Switchere.com. Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google. Informacje zebrane w związku z korzystaniem przez klienta z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do ogólnych celów bezpieczeństwa.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług stron trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich.

12. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Switchere.com oraz jego licencjobiorców i licencjodawców, pracowników, wykonawców, agentów, członków zarządu i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami oraz wydatkami (w tym między innymi honorariami prawników), wynikającymi z lub wynikającymi z a) korzystania przez użytkownika z usług i dostępu do nich lub b) naruszenia niniejszych Warunków.

Switchere.com zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, a użytkownik w żadnym wypadku nie będzie rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Switchere.com.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU SWITCHERE.COM ANI ŻADEN Z JEJ POPRZEDNIKÓW, NASTĘPCÓW, RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, AKCJONARIUSZY, INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRAWNIKÓW I ICH SPADKOBIERCÓW, NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, KTÓRE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB MATERIAŁÓW WITRYNY LUB UZYSKANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, W TYM ZA WIRUSY RZEKOMO UZYSKANE Z WITRYNY, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI LUB JEJ POPRZEDNIKÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH, RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, UDZIAŁOWCÓW, INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI I PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ ICH SPADKOBIERCÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH I CESJONARIUSZY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TRANSAKCJE STRON TRZECICH. WSZELKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE TAKICH TRANSAKCJI STRON TRZECICH POWINNY BYĆ KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH STRON TRZECICH.

14. Zawartość witryny

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie treści wyświetlane na Switchere.com, w tym między innymi wszelkie teksty, grafiki, dane, obrazy, ilustracje, dźwięk, wideo, audio, oprogramowanie oraz wybór i układ tych elementów, są własnością Switchere.com lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, strojem handlowym lub innymi prawami własności intelektualnej.

15. Prawa autorskie i własność intelektualna

© SH EUROPE UAB (Lvivo g. 25-701, Wilno, Litwa). Wszelkie prawa, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych, są zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek części zawartości tej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione, chyba że wyłącznie do użytku osobistego. Prawa autorskie do wszystkich materiałów udostępnionych na tej stronie należą do Switchere.com lub do pierwotnego twórcy materiału. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden z materiałów nie może być kopiowany, powielany, rozpowszechniany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, publikowany lub przesyłany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektronicznie, mechanicznie, fotokopiując, nagrywając lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub właściciela praw autorskich. Zezwala się na pobranie jednej kopii materiałów z tej Witryny na jeden komputer do użytku osobistego lub wewnętrznego wyłącznie pod warunkiem, że użytkownik nie modyfikuje materiałów i zachowuje wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w materiałach. Zezwolenie to wygasa natychmiast w przypadku naruszenia niniejszych Warunków. Użytkownik nie może "kopiować" żadnych materiałów zawartych na tej Stronie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów zawartych na tej stronie może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa dotyczące prywatności i reklamy i/lub przepisy i ustawy dotyczące komunikacji. Cała zawartość i funkcjonalność tej witryny, w tym tekst, grafika, logo, ikony i obrazy oraz ich wybór i układ, stanowią wyłączną własność Switchere.com lub jej licencjodawców i są chronione litewskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Korzystanie z naszych treści nie daje użytkownikowi prawa własności intelektualnej ("IP") do treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Użytkownik nie może naruszać praw własności intelektualnej związanych z jakąkolwiek treścią. Nie ogranicza to możliwości uzyskania wyraźnej zgody od właściciela lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Niniejsze Warunki nie przyznają użytkownikowi prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków firmowych lub logo znajdujących się w naszych treściach. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w naszych treściach lub wraz z nimi. O ile nie powiadomiono inaczej w momencie uzyskiwania dostępu i zgodnie z powyższym, Switchere.com nie oferuje i nie może oferować żadnej licencji ani użytkowania treści znajdujących się na naszej stronie https://switchere.com/ lub w którejkolwiek z naszych baz danych.

16. Rozdzielność postanowień

Jeśli postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, wykonalność tego postanowienia w jakimkolwiek innym zakresie oraz pozostałych postanowień niniejszych Warunków lub jakichkolwiek dodatkowych umów nie zostanie naruszona.

17. Ryzyka

Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z usług. Akceptując Warunki użytkowania, użytkownik potwierdza, że w pełni je przeczytał i zrozumiał oraz jest świadomy związanego z nimi możliwego ryzyka.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że internetowe usługi wymiany walut fiducjarnych na kryptowaluty, kryptowalut na waluty fiducjarne i kryptowalut na kryptowaluty wiążą się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą ulegać wahaniom w dowolnym dniu. Ze względu na wahania cen, każda powiązana kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy użytkownik platformy anuluje swoje złożone zlecenie zakupu w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA) po wysłaniu odpowiedniej kwoty na określony adres Beneficjenta, ale przed wykonaniem zlecenia, środki zostaną odesłane z powrotem do ich pierwotnego źródła. Przelew zostanie wykonany na koszt klienta, a odpowiednie opłaty sieciowe zostaną odjęte od całkowitej kwoty należnej w odniesieniu do zlecenia zakupu SEPA.

W przypadku, gdy użytkownik platformy złoży zamówienie SEPA na stronie Switchere.com, wyśle odpowiednią kwotę na podany adres Beneficjenta, ale przetwarzanie zamówienia nie może zostać zakończone z powodu wykrycia podejrzanej aktywności po stronie użytkownika, takie zamówienia zostaną anulowane, a środki zostaną odesłane z powrotem do ich pierwotnego źródła. Przelew zostanie wykonany na koszt klienta, a odpowiednie opłaty sieciowe zostaną odjęte od całkowitej kwoty należnej w odniesieniu do zamówienia zakupu SEPA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Switchere.com nie działa jako doradca finansowy, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego i/lub jakakolwiek komunikacja między użytkownikiem a Switchere.com nie może być traktowana jako porada inwestycyjna. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie własnej niezależnej oceny i zbadanie ryzyka związanego z transakcją. Nie dajemy żadnej gwarancji co do przydatności usług i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań powierniczych w naszych relacjach z użytkownikiem.

18. Polityka obciążeń zwrotnych

Niniejsze zasady dotyczące obciążeń zwrotnych określają standardy i procedury przeglądu i zatwierdzania wniosków o obciążenie zwrotne zainicjowanych przez użytkownika. Wszelkie opłaty, które powstaną w wyniku przetwarzania wniosków o obciążenie zwrotne, będą ponoszone wyłącznie przez użytkownika i zostaną potrącone z salda konta użytkownika (jeśli na saldzie konta użytkownika znajdują się jakiekolwiek kryptowaluty lub środki fiducjarne) w kwocie stanowiącej równowartość 60 EUR po aktualnym kursie wymiany. Switchere.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia konta użytkownika i zablokowania środków użytkownika na jego saldzie konta w przypadku, gdy ten ostatni zainicjuje wnioski o obciążenie zwrotne w odniesieniu do wszystkich udanych zleceń (kupna, sprzedaży lub operacji wymiany) dokonanych na stronie Switchere.com. Switchere.com powiadomi użytkownika pocztą elektroniczną o zawieszeniu i/lub zamknięciu konta użytkownika.

19. Polityka braku zwrotów

O ile nie określono inaczej, wszystkie operacje wymiany dokonywane przez użytkowników platformy na stronie Switchere.com są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

20. Wyłączenie gwarancji

STRONA INTERNETOWA I WSZYSTKIE MATERIAŁY NA NIEJ ZAWARTE SĄ ROZPOWSZECHNIANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW. W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ OGRANICZEŃ, NIE GWARANTUJEMY, ŻE: (1) INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ POPRAWNE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE; (2) FUNKCJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; LUB (3) WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE TA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO.

21. Rozstrzyganie sporów

Zarówno Switchere.com, jak i użytkownik zgadzają się, że wszelkie spory powstałe między obiema stronami będą początkowo próbowane rozwiązać poprzez kontakt z drugą stroną. W takich przypadkach użytkownik powinien skontaktować się ze Switchere.com, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], a Switchere.com skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, który został użyty do rejestracji lub innych informacji, które użytkownik podał na swoim koncie.

W przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia wynikającego z warunków, zobowiązań lub obietnic wynikających z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek dodatkowych umów, użytkownik zgadza się współpracować ze Switchere.com w celu rozwiązania sporu na drodze prywatnej, aby osiągnąć odpowiednie rozwiązanie. Jeśli odpowiednie rozwiązanie nie zostanie osiągnięte, użytkownik dokonujący transakcji na Switchere.com jako przedsiębiorca w ramach swojej działalności gospodarczej zgadza się współpracować z nami w drodze mediacji z wspólnie uzgodnionym mediatorem. Jeśli mediacja nie przyniesie obopólnie zadowalającego rezultatu, zostanie przeprowadzony arbitraż. Arbitraż zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjętymi przez Wileński Sąd Arbitrażu Handlowego (VCCA) w momencie wniesienia roszczenia do arbitra. Arbitraż odbędzie się w Wileńskim Sądzie Arbitrażu Handlowego w Republice Litewskiej. Wyrok arbitrażowy może zostać wydany i wykonany przez sąd właściwej jurysdykcji, który może obejmować koszty i honoraria adwokackie dla strony wygrywającej w arbitrażu.

Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu dyrektywy UE w sprawie praw konsumentów, zawsze masz bezwzględne prawo do sądu w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w inny sposób. Takie roszczenia/pozwy będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej przez sądy w Wilnie.
Niniejsze Warunki i wszelkie stosunki wynikające z niniejszych Warunków, w tym wszelkie spory sądowe, podlegają prawu litewskiemu bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej