1. Warunki ogólne

Przed skorzystaniem z witryny Switchere.com https://switchere.com/ (zwanej dalej „Switchere.com”, „Switchere”, „stroną internetową”, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania (zwanymi dalej „Warunkami”), „strona”, „usługa”, „nas”, „my” lub „nasz”), których właścicielem i operatorem jest firma SH EUROPE UAB (numer rejestracyjny 306126973) z siedzibą pod adresem Lvivo g. 25-701, Wilno, Litwa. SH EUROPE UAB (numer rejestracyjny 306126973) jest zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i działa zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej. SH EUROPE UAB (numer rejestracyjny 306126973) to litewska osoba prawna z ograniczoną odpowiedzialnością i odpowiednio autoryzowany dostawca usług wymiany walut wirtualnych, który ułatwia operacje wymiany walut wirtualnych (kupno, sprzedaż, zamiana, przechowywanie) oraz pierwotną sprzedaż i bicie tokenów niezamiennych (zwane dalej NFT) dla zarejestrowanych użytkowników platformy. „Użytkownik”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby fizycznej (osoby fizycznej) uzyskującej dostęp do witryny internetowej, korzystającej z naszych usług za pośrednictwem https://switchere.com/ i akceptującej niniejsze Warunki. Dostęp do witryny i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania.

2. Akceptacja Umowy

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania (zwanych dalej „Warunkami”), wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych, niezależnie od tego, czy jesteś gościem strony lub zarejestrowanego członka. Używanie kryptowalut lub zakup NFT może być nielegalne w niektórych jurysdykcjach i Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi transakcji kryptowalutami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji przed skorzystaniem z usług. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, aktualizując tę stronę w naszej witrynie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie wszelkich aktualizacji Warunków tej witryny. Niniejsza umowa stanowi również całą i jedyną umowę pomiędzy nami a Tobą i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do strony internetowej oraz treści, produktów lub usług świadczonych przez lub za pośrednictwem witryny internetowej oraz przedmiotu ta umowa. Akceptując niniejszą umowę, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat i możesz zgodnie z prawem zawrzeć umowę. Akceptując, wyrażasz zgodę na każde postanowienie tej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi Warunkami, nie wchodź na tę stronę ani nie korzystaj z niej.

3. Poprawki

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia poprzez opublikowanie zmian w niniejszych Warunkach użytkowania na stronie https://switchere.com/terms- użytkowania. Dalsze korzystanie z Switchere.com po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków użytkowania. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie witryny internetowej w celu ustalenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania i sprawdzanie takich zmian. Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za odrębny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków. Switchere może scedować/przenieść/cedować wszystkie lub niektóre prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania (w tym Twoje konta, salda, zamówienia, aktywa, dane itp.) na stronę trzecią (następcę/cesjonariusza/cesjonariusza), a Ty nieodwołalnie wyrażasz na to zgodę z tym. Jeżeli taka cesja/przeniesienie (cesja) nastąpi, poinformujemy Cię o tym.

4. Opis usług

Strona internetowa https://switchere.com/ obsługiwana przez Switchere.com umożliwia użytkownikom wygodne dokonywanie online operacji wymiany fiat na kryptowalutę, kryptowalutę na fiat, wymianę kryptowaluty na kryptowalutę oraz pozyskiwanie transakcji zakupu NFT i mennic. Po otwarciu konta na Switchere.com i ukończeniu procedury weryfikacji podstawowej będziesz mógł:
 • Wymień dowolną obsługiwaną walutę fiducjarną lub kryptowalutę w ramach bieżącego limitu wymiany oferowanego przez nas, na inne obsługiwane kryptowaluty lub waluty fiducjarne, a mianowicie USD, EUR lub inną obsługiwaną walutę emitowaną przez rząd, która jest wyznaczona jako prawny środek płatniczy w danym kraju emisji w drodze rozporządzeń rządowych lub prawa. Gdy Switchere.com otrzyma od Ciebie określoną kwotę płatności, przelejemy określoną kwotę przeliczonej kryptowaluty na adres Twojego portfela kryptowalut.
 • Kup dowolne NFT na głównym rynku sprzedaży Switchere dostępnym na stronie https://switchere.com/nft/market. Switchere.com tworzy NFT w momencie złożenia zamówienia przez użytkownika („mint”). Po otrzymaniu przez Switchere.com określonej kwoty płatności, wybijemy zakupiony NFT na kryptowalutę adres portfela walutowego wskazany przez Ciebie podczas zakupu. Proszę wziąć pod uwagę, że Switchere.com wyśle NFT bezpośrednio na adres wskazany przez Ciebie podczas dokonywania zakupu i nie będzie mógł cofnąć transakcji ani zwrócić NFT w przypadku błędnie wskazanego adresu portfela kryptowalut. Switchere.com zajmuje się wyłącznie produkcją NFT i nie zapewnia możliwości odsprzedaży NFT na swojej platformie.
Limity, w jakich Switchere.com świadczy usługi wymiany fiat na kryptowalutę, kryptowalutę na fiat i kryptowalutę na kryptowalutę, zostaną określone zgodnie z Weryfikację i Limitami Switchere.com dostępnymi pod adresem https://switchere.com/limits. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że według naszego wyłącznego uznania zależy od tego, czy świadczyć Państwu nasze usługi wymiany i zakupów NFT i/lub cofać dowolne transakcje.

Po zarejestrowaniu się w serwisie Switchere.com użytkownik platformy ma prawo do zarządzania, aktualizacji i korzystania ze swojego konta osobistego w sposób prywatny i poufny, bez udostępniania osobom trzecim dostępu za pomocą usług zdalnego sterowania (TeamViewer, AnyDesk , VPS, proxy, VPN, Tor, użycie tych samych urządzeń itp.). W przypadku wykrycia jakiegokolwiek powiązania Switchere.com zastrzega sobie prawo, po zbadaniu sprawy, do tymczasowego zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające lub związane z powyższą kwestią będą kierowane na adres [email protected] i będą rozstrzygane wyłącznie przez Switchere.com.

Twój portfel kryptowalut to adres kryptowaluty, który od czasu do czasu podajesz Switchere.com w celu korzystania z usług wymiany na naszej stronie internetowej. W żadnym wypadku Switchere.com nie będzie obsługiwać Twojego portfela kryptowalut. Podając adres portfela kryptowalut, potwierdzasz jego własność. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie i kontrolowanie swojego portfela kryptowalut. Zgadzając się na niniejsze Warunki, gwarantujesz, że zachowasz w tajemnicy dane dostępu do swojego portfela kryptowalut, w przeciwnym razie możesz trwale utracić swoje aktywa kryptograficzne. Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub awarię Twojego portfela kryptowalut.

Niniejszym rozumiesz i zgadzasz się, że jakakolwiek cena lub kurs dowolnej obsługiwanej kryptowaluty, która pojawia się na stronie internetowej, jest dokładna tylko w tym momencie, ze względu na bardzo zmienny charakter ceny kryptowalut i okres czasu wymagany do zakończenia transakcji. Jeżeli kurs waluty wzrośnie lub spadnie o 5% po złożeniu przez użytkownika zamówienia w serwisie Switchere.com, ostateczna kwota zamówienia zostanie przeliczona zgodnie z aktualnym kursem wymiany.

Do każdej transakcji w ramach Switchere.com (czy to transakcji wymiany, portfela czy transakcji zakupu NFT) zostanie przypisany jednoznaczny identyfikator transakcji w celach informacyjnych w przypadku konfliktów (sporów) lub innych problemów (potwierdzenie transakcji lub identyfikator zamówienia). Potwierdzenie transakcji możesz zobaczyć na swoim Koncie po zalogowaniu, na podstronie Transakcja i/lub po powiadomieniu o zakończeniu transakcji i zapoznać się z nim.

5. Kryteria kwalifikacyjne

Rejestrując się w celu korzystania z konta Switchere.com (zgodnie z definicją poniżej), oświadczasz i gwarantujesz, że (a) masz co najmniej 18 lat lub jesteś w innym wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy zgodnie z obowiązującym prawem, (b) jesteś osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja posiadająca pełną zdolność prawną i upoważnienie do zawarcia niniejszego Regulaminu, (c) nie zostałeś wcześniej zawieszony ani usunięty z korzystania z naszych usług online, (d) nie posiadasz obecnie istniejącego Switchere. com i (e) nie jesteś mieszkańcem nieobsługiwanego kraju („Kraje nieobsługiwane”). Możesz korzystać z usług Switchere.com wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące lokalne przepisy i regulacje. Niniejszy Regulamin nie przyznaje prawa do korzystania z usług wymiany w serwisie Switchere.com mieszkańcom Afganistanu, Albanii, Australii, Bahamów, Barbadosu, Bośni i Hercegowiny, Botswany, Burkina Faso, Kambodży, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kongo (Republika Demokratyczna), region Krymu, Kuba, Erytrea, Etiopia, Ghana, Gwinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Japonia, Kuwejt, Laos, Liban, Liberia, Libia, Mali, Malta, Mauritius, Mołdawia, Czarnogóra, Maroko, Birma, Namibia, Holandia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Filipiny, Portoryko, Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Rwanda, Samoa, Arabia Saudyjska, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Syria Republika Arabska, Tadżykistan, Trynidad i Tobago, Uganda, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Dziewicze (Stany Zjednoczone Ameryki), Jemen, Zimbabwe („Kraje nieobsługiwane”) .

Inicjując lub wykonując jakąkolwiek operację wymiany lub zakupu NFT na Switchere.com, wyraźnie potwierdzasz przestrzegać wymagań przyjętych przez zewnętrznego dostawcę usług przetwarzania płatności, który przetwarza wszelkie płatności pomiędzy Tobą a witryną Switchere.com. Lista krajów nieobsługiwanych w zakresie przetwarzania kart bankowych prowadzona przez dostawcę usług przetwarzania płatności obejmuje między innymi Bangladesz, Białoruś, Kubę, Iran, Koreę Północną, Chińską Republikę Ludową, Federację Rosyjską, Sudan Południowy i Sudan.

Możesz używać spersonalizowanych i niespersonalizowanych kart bankowych wydanych na Twoje imię i nazwisko w celu dokonywania transakcji wymiany fiat na kryptowalutę i kryptowaluty na fiat oraz operacji zakupu NFT, ale surowo zabrania się używania jakichkolwiek kart bankowych wydanych osobom trzecim -impreza(e) inna niż ty. Podobnie wyraźnie zabrania się korzystania z kont użytkowników stron trzecich zarejestrowanych przy użyciu takich metod płatności, jak SEPA lub jakakolwiek inna specyficzna dla regionu metoda płatności obsługiwana na stronie Switchere.com w przypadku wymiany walut fiat na kryptowalutę, kryptowaluty na kryptowalutę i kryptowaluty -to-fiat operacje wymiany lub zakupu NFT dostępne za pośrednictwem strony internetowej Switchere.com. W przypadku naruszenia tych postanowień Switchere.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia i ponoszenia odpowiedzialności.

Zgadzasz się nie używać usług Switchere.com do prowadzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej, w tym między innymi nielegalnego hazardu, kradzieży monet, korzystania z usług rynkowych Darknet itp. Żadnych wypłat i/lub wpłat ani żadnych innych kryptowalut powiązane operacje mogą być przesyłane do/z adresów związanych z hazardem, kradzionymi monetami i/lub operacjami na rynku Darknet. W przypadku wykrycia takich podejrzanych działań związanych z kontem użytkownika, na koszt klienta zostanie dokonane cofnięcie transakcji.

Jeżeli podpisujesz niniejsze Warunki w imieniu osoby prawnej, której jesteś pracownikiem lub agentem, oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa i uprawnienia do wiązania takiej osoby prawnej.

Jeśli podpisujesz niniejsze Warunki w imieniu osoby prawnej, pamiętaj, że nie nawiążemy żadnych relacji biznesowych ani nie będziemy przeprowadzać żadnych okazjonalnych transakcji z/dla jakiejkolwiek osoby prawnej, która jest lub my mieć uzasadnione podejrzenie, że jest to powiązane z następującymi rodzajami działalności komercyjnej:
 • Banki fasadowe i korporacje fasadowe, a także inne podmioty świadczące usługi na rzecz banków fasadowych i korporacji fasadowych;
 • Spółki oferujące akcje na okaziciela;
 • Opcje binarne;
 • Nieuregulowany hazard i loteria;
 • Broń palna;
 • Substancje legalne i nielegalne (w tym marihuana medyczna) i akcesoria;
 • Cyberlocki, IPTV;
 • Marketing wielopoziomowy;
 • Usługi bez wartości dodanej;
 • Produkcja wyrobów tytoniowych;
 • Produkcja materiałów wybuchowych;
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych lub broni;
 • Aukcje nieregulowane;
 • Organizacje charytatywne podlegające regulacjom, organizacje pozarządowe;
 • Wspólne użytkowanie;
 • Farmaceutyka;
 • Ambasady / Konsulaty.
Zawsze będziemy odrzucać wszelkiego rodzaju relacje z podmiotami prawnymi prowadzącymi tego rodzaju działalność komercyjną i natychmiast zakończymy współpracę, jeśli dowiemy się lub będziemy mieli uzasadnione podejrzenie, że podmiot prawny, który ma już z nami stosunki biznesowe, jest powiązany z tego rodzaju działalności komercyjnej, o której mowa powyżej.

6. Rejestracja konta

Podczas rejestracji użytkownik musi podać adres e-mail jako nazwę użytkownika i wybrać bezpieczne hasło. Otwierając konto w celu korzystania z usług, wyraźnie oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • posiadają pełną zdolność do zaakceptowania i zaakceptowały warunki niniejszego Regulaminu oraz mają pełną zdolność do zawarcia transakcji obejmującej kryptowaluty;
 • mieszkają na obszarze, który pozwala na używanie i wymianę kryptowalut oraz zakup NFT;
 • nie korzystają z usług w imieniu osób trzecich.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji posiadanych dla zarejestrowanego konta Switchere.com, w tym hasła, oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie w wyniku niezapewnienia bezpieczeństwa i poufności tych informacji . Zgadzasz się natychmiast powiadomić Switchere.com o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Tylko jedna osoba może korzystać z konta w celu uzyskania dostępu do usług Switchere.com. Używanie wielu kont do jakiejkolwiek złośliwej działalności spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta. Administracja Switchere.com zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia. Możesz także zarejestrować się za pomocą swojego konta w sieci społecznościowej. Każda osoba, której konto lub dostęp, za pośrednictwem którego zostało przez Ciebie zawieszone lub zamknięte lub jakakolwiek osoba, która została zbanowana lub usunięta z jakichkolwiek usług Switchere.com, nie może uzyskać dostępu do usług w żaden sposób i z jakiegokolwiek powodu, w tym za pośrednictwem jakiegokolwiek innego konta. Zgodnie z Polityką AML/KYC, Switchere.com zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osobom z jurysdykcji, które nie spełniają międzynarodowych standardów AML lub KYC.

7. Weryfikacja

Polityką Switchere.com jest zakaz i wdrażanie środków zapobiegawczych przeciwko praniu pieniędzy oraz wszelkim działaniom ułatwiającym finansowanie terroryzmu lub działalność przestępczą. Switchere.com podlega przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasadom należytej staranności wobec klienta (CDD), określonymi we wszystkich obowiązujących przepisach.

Switchere.com zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy due diligence posiadacza konta Switchere.com zarejestrowanych użytkowników i ich transakcji. W przypadku wykrycia podejrzanych transakcji związanych z płatnościami za zamówienia dokonanymi przez użytkownika w serwisie Switchere.com, firma ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odmówi dokończenia procedury weryfikacji, kwota płatności zostanie mu zwrócona z wyłączeniem opłaty za zwrot z ostatecznej kwoty zamówienia. Ulepszona weryfikacja posiadacza konta Switchere.com może być przeprowadzana okresowo według naszego wyłącznego uznania na podstawie naszych bieżących kontroli oceny ryzyka. Switchere.com zweryfikuje Twoją tożsamość za pomocą środków dokumentowych i/lub środków niedokumentalnych dostarczonych przez Ciebie Switchere.com po zarejestrowaniu konta Switchere.com. Switchere.com zastrzega sobie prawo do użycia środków niedokumentowych, jeśli jest to konieczne, w celu sprawdzenia prawdziwej tożsamości posiadacza konta Switchere.com.

Aby w pełni ukończyć wszystkie procedury weryfikacyjne na Switchere.com, użytkownik musi spełnić obowiązkowe wymagania weryfikacyjne zgodnie z Polityką AML/KYC i podać następujące informacje:
 • Osobisty adres e-mail.
 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Płeć.
 • Kraj.
 • Miasto.
 • Stan/prowincja/region/okręg.
 • Kod pocztowy.
 • Obywatelstwo.
 • Skanowane kopie (przód i tył) wydanego przez rząd dowodu tożsamości (paszportu krajowego lub paszportu międzynarodowego, prawa jazdy lub krajowego dowodu tożsamości), który zawiera imię i nazwisko użytkownika; Data urodzenia; płeć; miejsce urodzenia; Państwo wydające; zdjęcie użytkownika; Numer seryjny dokumentu tożsamości i data wydania.
 • Zeskanowana kopia ważnego dokumentu potwierdzającego adres (wyciąg z banku lub karty płatniczej, rachunek za media lub prąd, zeznanie podatkowe, podatek lokalny lub inny oficjalny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 • Skanowane kopie (awers i tył) karty płatniczej (bankowej) z podpisem posiadacza karty na odwrotnej stronie karty płatniczej (bankowej).
 • „selfie” użytkownika trzymającego białą kartkę papieru z tekstem „Switchere.com”, aktualną datą i ważnymi danymi logowania umożliwiającymi dostęp do witryny Switchere.com.
 • „selfie” użytkownika trzymającego w jednej ręce białą kartkę papieru z tekstem „Switchere.com” i aktualną datą, a w drugiej trzymającego ważną kartę płatniczą (bankową) (przednia strona).< /li>
 • Zeskanowana kopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego dochody (wyciągi bankowe (osobiste lub służbowe), odcinki wypłat lub zeznania podatkowe).
Switchere.com akceptuje zeskanowane kopie Twoich dokumentów tylko wtedy, gdy wszystkie informacje w nich zawarte są podane w transliteracji łacińskiej.

Zgodnie z obowiązkowymi wymogami regulacyjnymi AML i KYC, Switchere.com opracowała i wdrożyła poziomy weryfikacji, które regulują limity wymiany na stronie Switchere.com.
WAŻNE! Limity konta użytkownika dla poziomów weryfikacji Podstawowej, Tożsamości i Adresu są nieodnawialne i po osiągnięciu limitu konta bieżącego użytkownika konieczne jest przejście kolejnego poziomu weryfikacji zgodnie z systemem skumulowanych limitów wydatków. Ukończenie poziomu weryfikacji dowodu dochodu odblokowuje maksymalny potencjał kupna/sprzedaży/wymiany kryptowalut i sprawia, że limit konta użytkownika jest nieograniczony.
 • Aby móc korzystać z usług wymiany online świadczonych przez Switchere.com, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika i przejścia podstawowej procedury weryfikacji. Po wykonaniu tej czynności limit wymiany konta ustalany jest na 700 EUR/700 USD (lub inną walutę fiducjarną lub kryptowalutę odpowiadającą tej kwocie przy aktualnym kursie wymiany) dla operacji w walucie wirtualnej oraz 3 000 EUR/3 000 USD dla operacji zakupu NFT . Po osiągnięciu aktualnego limitu wymiany użytkownika lub jeśli użytkownik platformy chce kupić/sprzedać/wymienić kryptowaluty lub kupić NFT w kwocie przekraczającej jego limit wymiany Podstawowej Weryfikacji, konieczne jest dokonanie kolejnej weryfikacji etap kationowy zwiększający aktualny limit konta użytkownika.
 • Po zakończeniu weryfikacji tożsamości i adresu użytkownik jest upoważniony do dokonywania wymian online na stronie Switchere.com pod warunkiem, że całkowity limit wymiany konta nie może przekroczyć kwoty 15 000 EUR/15 000 USD (lub równowartości w jakiejkolwiek innej kwocie fiducjarnej lub kryptowaluta) próg.
 • Po zakończeniu weryfikacji dokumentu potwierdzającego dochód próg wydatków konta użytkownika staje się nieograniczony.

Limity wymiany i poziomy weryfikacji są sprawdzane i aktualizowane przez cały okres etapów cyklu życia klienta w związku z konkretnym kontem użytkownika. Switchere.com zastrzega sobie prawo do monitorowania kont witryny pod kątem aktywności obejmującej nietypowe rozmiary, wolumeny, wzorce lub typy transakcji, a Switchere.com może według własnego uznania przeprowadzić dalsze dochodzenie w tym zakresie. Switchere.com może od czasu do czasu tymczasowo odrzucać klientów z niektórych krajów/terytoriów. Może to być spowodowane kwestiami prawnymi, polityką AML/KYC, przyczynami technicznymi lub innymi tymczasowymi przyczynami.

8. Usunięcie konta przez użytkownika

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swojego konta użytkownika na stronie Switchere.com, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności w ustawieniach swojego konta. Twoje żądanie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Nie ma zastosowania żadna opłata za rozwiązanie umowy, z wyjątkiem tego, że będziesz odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich zaległych zobowiązań płatniczych wobec Switchere.com istniejących na dzień usunięcia konta oraz za rozliczenie wszelkich oczekujących transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia wszelkich oczekujących transakcji w momencie złożenia przez użytkownika wniosku o usunięcie konta. Jeśli użytkownik złoży pomyślnie zamówienia na stronie Switchere.com i zainicjuje usunięcie swojego konta, wówczas konto użytkownika zostanie zablokowane, a wszystkie powiązane informacje o koncie będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach kryptograficznych przez okres 8 lat zgodnie z z zgodnością z przepisami.

9. Brak zrzeczenia się

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na Litwie, bez względu na przepisy kolizyjne. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa. Nasze zrzeczenie się naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności nie będzie zrzeczeniem się żadnego innego postanowienia ani nie będzie działać jako zrzeczenie się późniejszego naruszenia tego samego postanowienia.

10. Linki do innych stron internetowych

Nasze usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Switchere.com ani nie są przez nią kontrolowane. Switchere.com nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób fizycznych ani ich witryn internetowych.

Switchere.com korzysta z usługi Google reCAPTCHA innej firmy do zwalczania spamu, nadużyć i botów w witrynie Switchere.com. Strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę prywatności i Warunki korzystania z usługi. Informacje zbierane w związku z korzystaniem przez Klienta z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane w ogólnych celach bezpieczeństwa.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Switchere.com nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług stron trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług stron trzecich.

11. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Switchere.com oraz jego licencjobiorcę i licencjodawców, pracowników, wykonawców, agentów, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami i wydatkami (w tym między innymi honoraria adwokackie), wynikające lub wynikające z a) korzystania przez Ciebie z usług i dostępu do nich lub b) naruszenia niniejszych Warunków.

Switchere.com zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad jakąkolwiek sprawą podlegającą zabezpieczeniu przez Ciebie i w żadnym wypadku nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Switchere.com.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU SWITCHERE.COM ANI ŻADEN Z JEJ POPRZEDNIKÓW, NASTĘPNIKÓW, RODZICÓW, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, AKCJONARIUSZY, INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRAWNIKÓW ORAZ ICH ODPOWIEDZIALNYCH spadkobierców, następców i cesjonariuszy WSZELKIE USZKODZENIA, W TYM BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB MATERIAŁÓW STRONY LUB UZYSKANYCH OD KORZYSTANIE Z TEJ STRONY, W TYM W ZAKRESIE WIRUSÓW, KTÓRE ZOSTAŁY POZYSKANE Z WITRYNY, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA ANI ŻADEN Z JEJ POPRZEDNIKÓW, NAstępców, RODZICÓW, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, AKCJONARIUSZY, INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI I PRAWNIKÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNICH spadkobierców ', CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJLEPSZYCH I CESJONORÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY POSTĘPOWANIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTÓW (W TYM M.in. ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB PRZEKRACZAJĄCY KWOTĘ ZAPŁACONĄ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W KTÓRYM PRZYPADKU NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TRANSAKCJE Z OSOBAMI TRZECIMI. WSZELKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z OSOBAMI TRZECIMI BĘDĄ KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNIEJ OSOBY TRZECIEJ.

13. Treść witryny

O ile nie wskazano inaczej, cała zawartość wyświetlana na Switchere.com, w tym między innymi wszelki tekst, grafika, dane, obrazy, ilustracje, dźwięk, wideo, audio, oprogramowanie oraz wybór i układ tych elementów , są własnością Switchere.com lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, wzorami handlowymi lub innymi prawami własności intelektualnej.

14. Prawa autorskie i własność intelektualna

© SH EUROPE UAB (nr rej. 306126973, Lvivo g. 25-701, Wilno, Litwa). Wszelkie prawa, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych, są zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek części zawartości tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione, chyba że wyłącznie do użytku osobistego. Prawa autorskie do wszystkich materiałów udostępnionych w tej witrynie przysługują Switchere.com lub oryginalnemu twórcy materiału. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden z materiałów nie może być kopiowany, powielany, rozpowszechniany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, publikowany lub przesyłany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym między innymi elektroniczny, mechaniczny, kserokopiujący, nagrywający lub w inny sposób , bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub właściciela praw autorskich. Zezwala się na pobranie jednej kopii materiałów znajdujących się w tej Witrynie na jednym komputerze do użytku osobistego lub wewnętrznego w firmie wyłącznie pod warunkiem, że nie będziesz modyfikować materiałów i że zachowasz wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w materiałach. To zezwolenie wygasa natychmiast, jeśli naruszysz niniejsze Warunki. Nie wolno Ci „kopiować” żadnego materiału zawartego w tej Witrynie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie materiałów zawartych w tej Witrynie może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa dotyczące prywatności i reklamy i/lub regulacje i statuty dotyczące komunikacji. Cała zawartość i funkcjonalność tej witryny, w tym tekst, grafika, logo, ikony i obrazy, a także ich wybór i układ, są wyłączną własnością Switchere.com lub jej licencjodawców i są chronione litewskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

Korzystanie z naszych treści nie oznacza posiadania jakichkolwiek praw własności intelektualnej („IP”) do treści, do których uzyskujesz dostęp. Nie możesz naruszać praw własności intelektualnej związanych z jakąkolwiek treścią. Nie ogranicza to możliwości uzyskania wyraźnej zgody od właściciela lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Niniejsze Warunki nie przyznają Ci prawa do używania jakichkolwiek marek lub logo znajdujących się w naszych treściach. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie zmieniaj żadnych informacji prawnych wyświetlanych w naszych treściach lub wraz z nimi. O ile nie powiadomiono inaczej w momencie uzyskiwania dostępu i jak określono powyżej, Switchere.com nie oferuje i nie może oferować żadnej licencji ani wykorzystania treści znajdujących się na naszej https://switchere.com/ ani w żadnej z naszych baz danych.

15. Rozdzielność

Jeżeli postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne pod jakimkolwiek względem, wykonalność tego postanowienia pod jakimkolwiek innym względem oraz pozostałych postanowień niniejszych Warunków lub jakichkolwiek dodatkowych umów nie zostanie naruszona.

16. Ryzyko

Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Ciebie w wyniku korzystania z usług. Akceptując Warunki korzystania, potwierdzasz, że w pełni przeczytałeś i zrozumiałeś oraz jesteś świadomy możliwego ryzyka.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi wymiany walut fiat na kryptowalutę online, wymiany kryptowalut na kryptowaluty i wymiany kryptowalut na kryptowaluty oraz usługi zakupu NFT niosą ze sobą znaczne ryzyko. Ceny mogą się zmieniać w danym dniu. Ze względu na wahania cen każda powiązana kryptowaluta może w dowolnym momencie zyskać lub stracić na wartości.

W przypadku, gdy użytkownik platformy anuluje złożone zlecenie zakupu Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA) po przesłaniu odpowiedniej kwoty na podany adres Beneficjenta, ale przed realizacją zamówienia, środki zostaną odesłane do pierwotnego źródła. Przelew zostanie zrealizowany na koszt Klienta i odpowiedniej sieci Opłaty ork zostaną odliczone od całkowitej kwoty należnej w związku z Twoim zamówieniem SEPA.

W przypadku, gdy użytkownik platformy złoży zamówienie zakupu SEPA na stronie Switchere.com, prześle odpowiednią kwotę na podany adres Beneficjenta, ale realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana ze względu na wykrycie podejrzanej aktywności po stronie użytkownika, zamówienia takie zostaną anulowane, a środki zostaną odesłane do pierwotnego źródła. Przelew zostanie zrealizowany na koszt klienta, a odpowiednie opłaty sieciowe zostaną odliczone od całkowitej kwoty należnej z tytułu Twojego zamówienia SEPA.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Switchere.com nie działa jako doradca finansowy, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego i/lub jakakolwiek komunikacja między Tobą a Switchere.com nie może być uważana za poradę inwestycyjną. Oświadczasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokonanie własnej niezależnej oceny i dochodzenia w sprawie ryzyka transakcji. Nie dajemy Państwu żadnej gwarancji co do przydatności usług i nie przyjmujemy na siebie żadnych obowiązków powierniczych w naszych relacjach z Państwem.

17. Polityka obciążeń zwrotnych

Niniejsza Polityka obciążeń zwrotnych określa standardy i procedury przeglądu i zatwierdzania żądań obciążenia zwrotnego inicjowanych przez użytkownika.
 • Wszelkie opłaty powstałe w związku z przetwarzaniem żądań obciążenia zwrotnego będą ponoszone wyłącznie przez użytkownika i zostaną odliczone od salda konta użytkownika (jeśli na saldzie konta użytkownika znajdują się jakieś kryptowaluty lub środki fiducjarne) w kwocie stanowiącej równowartość 60 € według aktualnego kursu wymiany. Switchere.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia konta użytkownika oraz zablokowania środków użytkownika na jego saldzie konta w przypadku, gdy ten ostatni zainicjuje żądania obciążenia zwrotnego w odniesieniu do wszystkich udanych zleceń (operacji kupna, sprzedaży lub zamiany) złożonych na stronie Switchere.com. stronie internetowej Switchere.com. Switchere.com powiadomi użytkownika e-mailem o zawieszeniu i/lub rozwiązaniu konta użytkownika.
 • Wszelkie opłaty powstałe w wyniku przetwarzania żądań obciążenia zwrotnego w związku z operacjami zakupu NFT zostaną poniesione przez Switchere.com, chyba że w ramach odpowiedniego dochodzenia zostanie wyraźnie wykazane, że użytkownik złożył fałszywe lub oszukańcze roszczenie o obciążenie zwrotne. W takim przypadku opłata manipulacyjna Chargeback zostanie pobrana z salda konta użytkownika (jeśli na koncie użytkownika znajdują się kryptowaluty lub środki fiducjarne) w kwocie stanowiącej równowartość 60 € według aktualnego kursu wymiany. Switchere.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia konta użytkownika oraz zablokowania środków użytkownika na jego saldzie konta w przypadku, gdy ten ostatni zainicjuje żądanie obciążenia zwrotnego w odniesieniu do udanych zamówień i okaże się, że jest to fałszywe lub oszukańcze. Switchere.com powiadomi użytkownika e-mailem o zawieszeniu i/lub rozwiązaniu konta użytkownika.

18. Brak zasad zwrotów

O ile nie określono inaczej, wszystkie operacje wymiany dokonywane przez użytkowników platformy na stronie Switchere.com są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Dodatkowo, kupując jakąkolwiek NFT, wyraźnie wyrażasz zgodę na zrzeczenie się prawa do zwrotu pieniędzy w związku z zakupem NFT i zwalniasz Switchere.com z wszelkich obowiązków przyjęcia z powrotem jakichkolwiek towarów cyfrowych zakupionych przez Ciebie na Switchere.com.

19. Wyłączenie gwarancji

STRONA INTERNETOWA I WSZYSTKIE MATERIAŁY NA STRONIE SĄ DYSTRYBUOWANE W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA. W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ OGRANICZEŃ, NIE GWARANTUJEMY, ŻE: (1) INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE; (2) FUNKCJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW; LUB (3) WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE TA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JA UDOSTĘPNIA, JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

20. Rozstrzyganie sporów

Zarówno Switchere.com, jak i użytkownik zgadzają się, że wszelkie spory powstałe pomiędzy obiema stronami będą początkowo próbowały zostać rozwiązane poprzez skontaktowanie się z drugą stroną. W takich przypadkach użytkownik skontaktuje się z Switchere.com, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], a Switchere.com skontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail użytego do rejestracji lub innych informacji podanych przez użytkownika w jego/jej konto.

W przypadku wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z warunków, zobowiązań lub obietnic wynikających z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek dodatkowych umów, zgadzasz się współpracować z Switchere.com w celu prywatnego rozwiązania sporu i osiągnięcia odpowiedniego rozwiązania. Jeżeli odpowiednie rozwiązanie nie zostanie osiągnięte, użytkownik dokonujący transakcji na Switchere.com jako przedsiębiorca w toku swojej działalności gospodarczej wyraża zgodę na współpracę z nami w drodze mediacji z wzajemnym Całkiem zgodził się mediator. Jeżeli mediacja nie przyniesie rezultatu satysfakcjonującego obie strony, zostanie przeprowadzony arbitraż. Arbitraż będzie prowadzony na zasadach przyjętych przez Wileński Sąd Arbitrażowy Handlowy (VCCA) w momencie wniesienia pozwu do arbitra. Arbitraż odbędzie się w Wileńskim Sądzie Arbitrażowym Handlowym, Republika Litewska. Orzeczenie arbitrażowe może zostać wydane i wykonane przez właściwy sąd, a orzeczenie to może obejmować koszty i honoraria adwokackie strony wygrywającej w arbitrażu.

Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu Dyrektywy UE o Prawach Konsumenta, zawsze przysługuje Ci bezwzględne prawo do sądu w przypadku niemożności osiągnięcia innego rozstrzygnięcia sporu. Takie roszczenia/pozwy będą rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej przez sądy w Wilnie.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie stosunki wynikające z niniejszych Warunków, w tym wszelkie spory sądowe, podlegają prawu obowiązującemu na Litwie, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej