1. Uprawnienia do członkostwa i przegląd

Program rabatowy Switchere.com ("Program") jest oferowany według wyłącznego uznania Switchere.com, d/b/a Switchere ("spółka", "strona internetowa", "my", "nasz", "nasze" lub "nas"). Program jest dostępny dla zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników platformy Switchere.com ("użytkownik", "uczestnik", "ty", "twój" lub "twój") wyłącznie do użytku osobistego i jest ograniczony do jednego konta na osobę. Użytkownik niniejszym wyraża jednoznaczną zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Programu ("Warunki"), Polityki prywatności i Warunków użytkowania. Korporacje, stowarzyszenia lub inne grupy nie mogą uczestniczyć w Programie. Rejestracja w Programie jest automatyczna dla wszystkich użytkowników platformy i nie wymaga dodatkowej rejestracji w Programie. Program nie może być wykorzystywany do celów biznesowych lub komercyjnych, a my możemy odmówić utworzenia konta z dowolnego powodu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i okresowe sprawdzanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub w sekcji Często zadawane pytania (FAQ) pod kątem zmian, ponieważ możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki lub FAQ. Wszelkie modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu, a dalsze korzystanie z naszych usług po opublikowaniu takich zmian oznacza akceptację takich zmian. Program jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. 

>

2. Uprawnienia

Biorąc udział w Programie, użytkownik wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że:

  • Posiadasz pełną zdolność prawną do zawierania prawnie wiążących stosunków na podstawie Warunków.
  • Nasze usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Jakikolwiek dostęp do witryny lub korzystanie z niej przez osoby poniżej 18 roku życia jest wyraźnie zabronione. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędne podanie wieku użytkownika.
  • Musisz utrzymywać swoje konto na Switchere.com w dobrej kondycji.

3. Postanowienia ogólne

Program rabatowy Switchere działa w oparciu o system rabatów wolumenowych: rabat (w procentach, %) na opłatę za usługę jest przyznawany uczestnikowi na podstawie całkowitej liczby wymian (operacji kupna, sprzedaży i zamiany), których dokonał na stronie Switchere.com w ciągu ostatnich 365 dni dla istniejących użytkowników lub od momentu pierwszej udanej operacji wymiany dla wszystkich nowo zarejestrowanych użytkowników platformy w okresie kroczącym. Im wyższy całkowity wolumen wymiany, tym większa skumulowana zniżka na opłatę za usługę. Wszystkie obliczenia rabatów są mierzone i wyświetlane w walucie euro (EUR). Zniżka jest naliczana automatycznie przy kolejnych płatnościach za zamówienie na stronie Switchere.com i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika. W przypadku cofnięcia transakcji, rabat przyznany uczestnikowi zostanie cofnięty (anulowany).

4.

4. dystrybucja rabatów

Na podstawie całkowitej kwoty operacji wymiany kryptowalut (kupna, sprzedaży lub swapu) dokonanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej w okresie 365 dni, określany jest procent rabatu uczestnika na opłatę za usługę i poziom. Procent zniżki na opłatę za usługę wzrasta z każdym krokiem w równowartości 100 euro - im większy całkowity obrót w ciągu ostatnich 365 dni, tym większa skumulowana zniżka na opłatę za usługę. Możesz dokonywać wymian na dowolną kwotę zgodnie z limitem wydatków na koncie - łączny wolumen Twoich wymian jest sumowany automatycznie, dlatego wartość 100 € nie jest warunkiem koniecznym do zwiększenia procentu rabatu, ale służy jako wskaźnik przydziału rabatu. Dla wygody opracowaliśmy i wdrożyliśmy własne kryteria i poziomy dystrybucji rabatów.

Bronze 1 (Obrót: 0 EUR - 1 000 EUR)
0,5% rabatu za każde 100 EUR (lub równowartość tej kwoty) wymienione do górnej granicy 1 000 EUR. Maksymalna zniżka na opłatę za usługę dla tego poziomu wynosi 5%.

Brąz 2 (Obrót: 1 000 EUR - 2 500 EUR)
0,33% rabatu za każde 100 EUR (lub równowartość tej kwoty) wymienione do górnej granicy 2 500 EUR. Całkowity rabat za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+5% dodane za poprzedni poziom), więc maksymalny rabat wynosi 10%.

Brązowy 3 (Obrót: 2 500 EUR - 5 000 EUR)
0,2% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do górnej granicy 5 000 EUR. Całkowita zniżka na opłatę za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+10% dodane za poprzednie poziomy), więc maksymalna zniżka wynosi 15%.

>

Silver 1 (Obrót: 5 000 EUR - 10 000 EUR)
0,1% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do górnej granicy 10 000 EUR. Całkowita zniżka na opłatę za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+15% dodane za poprzednie poziomy), więc maksymalna zniżka wynosi 20%.

>

Silver 2 (Obrót: 10 000 EUR - 25 000 EUR)
0,033% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do 25 000 EUR górnego limitu. Całkowita zniżka na opłatę za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+20% dodane za poprzednie poziomy), a zatem maksymalna zniżka wynosi 25%.

Silver 3 (Obrót: 25 000 EUR - 50 000 EUR)
0,02% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do górnej granicy 50 000 EUR. Całkowita zniżka na opłatę za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+25% dodane za poprzednie poziomy), a zatem maksymalna zniżka wynosi 30%.

Gold 1 (Obrót: 50 000 EUR - 100 000 EUR)
0,01% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do górnej granicy 100 000 EUR. Całkowita zniżka na opłatę za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+30% dodane za poprzednie poziomy), więc maksymalna zniżka wynosi 35%.

>

Gold 2 (Obrót: 100 000 EUR - 250 000 EUR)
0,0033% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do 250 000 EUR górnego limitu. Całkowity rabat za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+35% dodane za poprzednie poziomy), a zatem maksymalny rabat wynosi 40%.

>

Gold 3 (Obrót: 250 000 EUR - 500 000 EUR)
0,002% zniżki za każde 100 EUR (lub równowartość) wymienione do górnej granicy 500 000 EUR. Całkowity rabat za usługę dla tego poziomu wynosi 5% (+40% dodane za poprzednie poziomy), a zatem maksymalny rabat wynosi 45%.

>

Diament (Obrót: 500 000 EUR i więcej)
Stała zniżka na opłatę za usługę w wysokości 45%.

Warto zaznaczyć, że system rabatowy jest całkowicie oparty na wynikach, co oznacza, że im więcej wydasz na giełdach kryptowalut, tym większy będzie Twój procent rabatu na opłatę serwisową.

5.

5. Kwalifikowanie operacji wymiany

Operacje wymiany dokonane na naszej stronie internetowej kwalifikują się do rabatów ilościowych, jeśli:

  • Twoje konto jest w dobrej kondycji.
  • Nie jesteś zaangażowany w żadne nieuczciwe działania związane z Twoim kontem lub programem. programem.
  • Twoja wymiana lub transakcja nie podlega ograniczeniom, wykluczeniom lub specjalne warunki nałożone przez sprzedawcę.

W przypadku wykrycia jakiejkolwiek oszukańczej lub nielegalnej transakcji zainicjowanej przez uczestnika, konto użytkownika zostanie tymczasowo zawieszone lub zamknięte. Jeśli masz obawy, że dystrybucja rabatów nie została prawidłowo zastosowana do Twojego konta użytkownika, powinieneś skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem czatu na żywo, aby rozwiązać tę kwestię.

6. Ograniczenia

Wszystkie operacje wymiany online dokonywane przez użytkownika na naszej stronie internetowej podlegają wymogom wskazanym w Warunkach użytkowania. Każdy system przetwarzania płatności dostępny za pośrednictwem strony internetowej Switchere.com ma własną listę nieobsługiwanych krajów, na podstawie których mieszkańcy takich krajów nie kwalifikują się do usług transakcyjnych. Pełną i aktualną listę wszystkich nieobsługiwanych krajów można znaleźć odpowiednio w naszych Warunkach użytkowania.

7.

7. Inne warunki

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania, modyfikacji, ograniczenia, zrzeczenia się lub zakończenia Programu lub dowolnych jego aspektów lub funkcji w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego uczestnika z Programu w przypadku jakiegokolwiek oszustwa lub nadużycia w związku z Programem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje i inne działania wynikające z korzystania z jego konta na Switchere.com. Zakończenie Programu nie jest zaplanowane na z góry określoną datę.

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej