1. Berettigelse til medlemskab og oversigt

Switchere.com rabatprogram ("Program") tilbydes efter eget skøn af Switchere.com, d / b / a Switchere ("firma", "hjemmeside", "vi", "vores", "vores" eller "os"). Programmet er kun tilgængeligt for registrerede og verificerede Switchere.com-platformbrugere ("bruger", "deltager", "dig", "din" eller "din") til personlig brug og er begrænset til en konto pr. person. Du accepterer hermed at være bundet af dette programs vilkår og betingelser ("vilkår"), Privatlivspolitik og Brugsvilkår utvetydigt. Virksomheder, foreninger eller andre grupper må ikke deltage i programmet. Tilmelding til programmet sker automatisk for alle brugere af platformen og kræver ikke yderligere registrering i programmet. Programmet må ikke bruges til noget forretningsmæssigt eller kommercielt formål, og vi kan nægte at oprette en konto uanset årsag. Læs venligst disse vilkår omhyggeligt og tjek oplysningerne heri eller i afsnittet Frequently Asked Questions (FAQ) med jævne mellemrum for ændringer, da vi kan ændre disse vilkår eller FAQ fra tid til anden. Eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen, og din fortsatte brug af vores tjenester, efter at sådanne ændringer er offentliggjort, udgør din accept af sådanne ændringer. Programmet er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov. 

2. Berettigelse

Ved at deltage i programmet erklærer og garanterer du udtrykkeligt, at:

  • Du har fuld retsevne til at indgå juridisk bindende forhold i henhold til Vilkårene.
  • Vores tjenester er udelukkende beregnet til personer, der er 18 (atten) år eller ældre. Enhver adgang til eller brug af hjemmesiden af personer under 18 år er udtrykkeligt forbudt. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for fejlagtig angivelse af din alder.
  • Du skal opretholde din konto på Switchere.com i god stand.

3. Generelle bestemmelser

Switchere's rabatprogram fungerer på basis af et volumenrabatsystem: rabatten (i procent, %) på servicegebyret tildeles deltageren baseret på det samlede antal udvekslinger (køb, salg og swap-operationer), han / hun har foretaget på Switchere.com-webstedet i løbet af de sidste 365 dage for de eksisterende brugere eller fra tidspunktet for den første vellykkede udvekslingsoperation for alle nyregistrerede platformbrugere inden for den rullende periode. Jo højere den samlede volumen af dine udvekslinger er, jo større er din kumulative rabat på servicegebyret. Alle rabatberegninger måles og vises i euro (EUR). Rabatten anvendes automatisk til din fortløbende ordrebetaling på Switchere.com-webstedet og kræver ingen yderligere handlinger fra brugerens side. I tilfælde af tilbageførsel af en transaktion vil den rabat, der er tildelt deltageren, blive tilbageført (annulleret).

4. Fordeling af rabat

Baseret på det samlede beløb af kryptobytteoperationer (køb, salg eller swap), som brugeren har foretaget på vores hjemmeside inden for en rullende 365-dages periode, defineres deltagerens rabatprocent for servicegebyr og niveau. Rabatprocenten på servicegebyret stiger for hvert trin i modværdien af €100 - jo større din samlede omsætning har været de seneste 365 dage, jo større er din kumulative rabat på servicegebyret. Du kan veksle et hvilket som helst beløb i overensstemmelse med din kontos udgiftsgrænse - den samlede mængde af dine vekslinger lægges automatisk sammen, og derfor er værdien på 100 € ikke en forudsætning for at øge rabatprocenten, men fungerer som en indikator for rabattildeling. For nemheds skyld har vi udtænkt og implementeret vores egne kriterier og niveauer for rabatfordeling.

Bronze 1 (Omsætning: 0 EUR - 1 000 EUR)
0,5 % rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, med en øvre grænse på 1 000 EUR. Maksimal rabat på servicegebyr for dette niveau er 5%.

Bronze 2 (Omsætning: 1 000 EUR - 2 500 EUR)
0,33% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som ender med en øvre grænse på 2 500 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+5% lagt til for det foregående niveau), så den maksimale rabat er 10%.

Bronze 3 (Omsætning: 2 500 EUR - 5 000 EUR)
0,2% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som ender med en øvre grænse på 5 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+10% lagt til for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 15%.

Sølv 1 (Omsætning: 5 000 EUR - 10 000 EUR)
0,1% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som slutter med en øvre grænse på 10 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+15% tilføjet for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 20%.

Sølv 2 (Omsætning: 10 000 EUR - 25 000 EUR)
0,033% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, med en øvre grænse på 25 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+20% lagt til for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 25%.

Sølv 3 (Omsætning: 25 000 EUR - 50 000 EUR)
0,02% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som slutter med en øvre grænse på 50 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+25% tilføjet for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 30%.

Guld 1 (Omsætning: 50 000 EUR - 100 000 EUR)
0,01% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som ender med en øvre grænse på 100 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+30% tilføjet for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 35%.

Guld 2 (Omsætning: 100 000 EUR - 250 000 EUR)
0,0033% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som slutter med en øvre grænse på 250 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+35% tillagt for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 40%.

Guld 3 (Omsætning: 250 000 EUR - 500 000 EUR)
0,002% rabat for hver 100 EUR (eller tilsvarende), der veksles, og som slutter med en øvre grænse på 500 000 EUR. Den samlede rabat på servicegebyret for dette niveau er 5% (+40% lagt til for de tidligere niveauer), så den maksimale rabat er 45%.

Diamant (Omsætning: 500.000 EUR og derover)
En fast rabat på servicegebyret på 45%.

Det er værd at påpege, at rabatsystemet er helt performancebaseret, hvilket betyder, at jo større beløb du bruger på kryptobørser, jo større vil din rabatprocent på servicegebyret være.

5. Kvalificerende børsoperationer

Børstransaktioner foretaget på vores hjemmeside kvalificerer sig til mængderabat, hvis:

  • Din konto er i god stand.
  • Du er ikke involveret i nogen svigagtig aktivitet i forbindelse med din konto eller programmet. program.
  • Din ombytning eller transaktion falder ikke ind under begrænsninger eller udelukkelser eller særlige vilkår pålagt af forhandleren.

I tilfælde af, at der opdages en svigagtig eller ulovlig transaktion, der er igangsat af deltageren, vil brugerens konto blive midlertidigt suspenderet eller lukket. Hvis du er bekymret for, at rabatfordelingen ikke blev anvendt korrekt på din brugerkonto, skal du kontakte vores kundeserviceteam via live chat for at løse problemet.

6. Begrænsninger

Alle online udvekslingsoperationer foretaget af brugeren på vores hjemmeside er underlagt krav angivet i Brugsbetingelser. Hvert betalingsbehandlingssystem, der er tilgængeligt via Switchere.com-webstedet, har deres egen liste over ikke-understøttede lande, baseret på hvilke beboere i sådanne lande ikke kvalificerer sig til transaktionstjenester. Den fulde og opdaterede liste over alle ikke-understøttede lande kan findes i vores Brugsbetingelser henholdsvis.

7. Andre betingelser

Vi forbeholder os ret til at annullere, ændre, begrænse, give afkald på eller afslutte programmet eller ethvert aspekt eller enhver funktion i programmet til enhver tid og uden forudgående varsel. Vi forbeholder os ret til at fjerne enhver deltager fra programmet i tilfælde af svindel eller misbrug i forbindelse med programmet. Du er ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der følger af brugen af din konto på Switchere.com. Programmet er ikke planlagt til at slutte på en forudbestemt dato.

Vores hjemmeside bruger cookies. Lær mere